UTRECHT - Vogelbescherming Nederland heeft woensdag de Staat gedagvaard om het natuurherstel in de Westerschelde af te dwingen.

De stap naar de rechter is genomen omdat de natuurorganisatie vindt dat de minister van Landbouw, Economie en Innovatie zich moet verantwoorden voor het niet nakomen van internationale afspraken over onder meer de getijdennatuur in de Westerschelde.

Het ministerie komt met onvoldoende alternatieven om het natuurherstel in de Westerschelde te garanderen, zegt Vogelbescherming Nederland woensdag in een verklaring.

Hedwigepolder

Vogelbescherming vordert onder meer het op korte termijn beginnen met alle procedures om de 300 hectare grote Hedwigepolder te kunnen ontpolderen. Ook eist de natuurorganisatie dat het kabinet uiterlijk op 1 september 2012 alle besluiten heeft genomen die nodig zijn om ook de tweede ontpoldering in het zoute middengebied van de Westerschelde in gang te zetten.

Het ministerie komt met onvoldoende alternatieven om het natuurherstel in de Westerschelde te garanderen, zegt Vogelbescherming Nederland woensdag in een verklaring. Volgens de natuurorganisatie komt de Staat gemaakte afspraken niet na.

Europese Commissie

Het ministerie is niet verrast door de stap van de Vogelbescherming. Een woordvoerder van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) liet weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien.

Hij wijst erop dat het ministerie in overleg is met de Europese Commissie en met Vlaanderen om die mee te krijgen in de nieuwe plannen voor natuurherstel.

De Europese Commissie heeft tot nu toe in ieder geval niet aangegeven dat ze vindt dat internationale afspraken worden geschonden, aldus het ministerie.