DEN HAAG - GroenLinks is niet tevreden met de onderbouwing van de kabinetsplannen met het persoonsgebonden budget (pgb). ''Dit zijn geen ramingen, maar een gegoochel met cijfers'', vindt Tweede Kamerlid Linda Voortman.

Voortman maakt zich zorgen over naar schatting 40.000 mensen die door de nieuwe regels volgens haar geen pgb meer zouden krijgen om zelf zorg in te kopen en 77.000 anderen die zijn aangewezen op andere vaak duurdere en minder flexibele zorg.

De Kamer debatteert donderdag met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten over het pgb. Voor die tijd wil Voortman onder meer van de bewindsvrouw weten weten of deze berekeningen kloppen.

''Dit kabinet rekent zich rijk. Het goochelt met cijfers ten koste van kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en zonder eigen regie niet volwaardig mee kunnen doen in deze samenleving'', vindt het Kamerlid.

Brief

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) benadrukte dinsdag in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze niet bezuinigt op het pgb en dat het kabinet tot 2015 extra geld steekt in de regeling (500 miljoen euro).

Maar desondanks rijzen de kosten voor het populaire pgb de pan uit en dus moet er wat gebeuren, is haar boodschap. Ruim 130.000 mensen maken nu gebruik van een pgb.

De bewindsvrouw noemt de regeling waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen financieel onhoudbaar. In 2011 is er 2,4 miljard euro voor het pgb, in 2015 loopt dat op tot 2,9 miljard euro en dan nog is er als er niets gebeurt, 865 miljoen euro extra nodig, becijfert ze. Op papier wordt er rekening mee gehouden dat er tot 2015 elke maand 1650 mensen met een pgb bijkomen. Mensen die nu frauderen of oneigenlijk gebruik maken van het pgb, haken in ieder geval af als ze geen geld meer krijgen maar zorg, voorziet Veldhuijzen van Zanten.

Alternatief

GroenLinks mist in het verhaal nog hoe de staatssecretaris nu precies de geraamde kostenstijging van 900 miljoen euro denkt te voorkomen. ''We hebben nog steeds de hoop dat er een alternatief op tafel komt, maar deze brief draagt daar niet aan bij.''

Fractievoorzitter Jolande Sap: ''Het kabinet haalt om onduidelijke redenen de mogelijkheden weg voor mensen om op zichzelf te blijven wonen en arbeid en zorg te combineren''.