DEN HAAG - Het zonder verdoving slachten van dieren is een vorm van ''godsdienstig belijden", maar CDA, ChristenUnie en SGP vinden wel dat er alleen ritueel geslacht zou mogen worden als daar een vergunning voor is gegeven.

De dierenarts die bij de slacht moet zijn, mag het dier bovendien alsnog bedwelmen als het na 45 seconden nog niet het bewustzijn heeft verloren.

Alleen een slachthuis dat voldoet aan strikte voorwaarden krijgt een vergunning en de slachters moeten voldoen aan eisen van bekwaamheid.

Met dat voorstel komen de drie confessionele partijen woensdag tijdens het slotdebat over het plan waarmee de Partij voor de Dieren (PvdD) een einde wil maken aan de uitzondering in de wet die het mogelijk maakt dat joodse en islamitische slagers nu nog zonder verdoving dieren slachten.

Verbod

CDA, SGP en ChristenUnie zijn tegen een verbod op onverdoofd -ritueel- slachten omdat dit de vrijheid van godsdienst aantast. Vooralsnog was een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks net als de Partij voor de Dieren voor verdoofd slachten, om te voorkomen dat de dieren extra lijden en stress ervaren.

PvdA en D66 geven aan dat ze nog steeds dierenwelzijn voorop hebben staan, maar de partijen werken wel aan een voorstel dat moet voorkomen dat de godsdienstvrijheid onnodig wordt beperkt.

Ook CDA, ChristenUnie en SGP vinden dat hun idee de godsdienstvrijheid in stand houdt en het dierenwelzijn verbetert. Henk Jan Ormel (CDA) ziet het als een ''handreiking naar andere partijen die voor dierenwelzijn en minderheidsgroepen in ons land" willen opkomen.

Joodse Gemeente

Bij de koosjere slacht is altijd een dierenarts aanwezig. Wij zijn er van overtuigd dat het dier binnen een aantal seconden het bewustzijn verliest. Als dat niet het geval is, kunnen wij leven met het feit dat het dier alsnog wordt bedwelmd. Maar dan is het niet geschikt voor de koosjere consumptie.''

Dat zei Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeente Amsterdam woensdag in reactie op het voorstel van SGP, CDA en de ChristenUnie dat rituele slacht wat hen betreft is toegestaan mits daar een dierenarts bij is en het dier alsnog wordt bedwelmd als het na 45 seconden nog niet het bewustzijn heeft verloren.

De Gemeente maakt zich over de vergunning voor de rituele slacht geen zorgen. ''Aan de eis dat een slachter goed moet zijn opgeleid, voldoen wij of kunnen we voldoen.''