DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft zijn toon over proefboringen naar schaliegas in Brabant veranderd.

Twee weken geleden was de minister nog overtuigd dat de veiligheid van mens en milieu gewaarborgd is maar dinsdag schreef hij aan de Tweede Kamer dat het Britse boorbedrijf Cuadrilla eventuele risico's moet adresseren.

Als de risico's onacceptabel zijn zullen er geen boringen plaatsvinden, kondigt Verhagen aan.

''De afgelopen periode merk ik dat er over de opsporing en eventuele winning van schaliegas zorgen leven bij decentrale overheden en burgers’’, aldus Verhagen. Zoals hem door de Tweede Kamer was gevraagd, zegt de minister toe dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen.

Aardbevingen

Verhagen schrijft dat met name over twee recente aardbevingen in Engeland waar Cuadrilla momenteel boort naar schaliegas nog niet alles bekend is en informatie relevant kan zijn voor Nederland.

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft Cuadrilla laten weten dat duidelijk moet zijn wat de oorzaak is geweest van deze trillingen.

En hoewel Cuadrilla alle vergunningen heeft om te gaan proefboren in Boxtel noemt Verhagen diverse mogelijkheden om het werk stil te leggen of dwangsommen op te leggen.

BGS

De Britse geologische dienst BGS heeft over de laatste aardbeving op 27 mei in Blackpool gezegd dat het epicentrum lag op 500 meter van de plek waar Cuadrilla boort. De diepte werd bepaald op ongeveer 2 kilometer.

De schokgolven waren vergelijkbaar met de zwaardere beving op 1 april. Kort voor beide bevingen werd water in de grond geïnjecteerd, een bekende oorzaak voor kleinere bevingen.

De omstandigheden ‘suggereren’ dat er een verband mogelijk is, aldus de voorzichtige eerste conclusie van de BGS.