DEN HAAG - Het ministerie van Defensie is 22.000 euro kwijt aan de verplaatsing van zeldzame blaasvarens die ervoor zorgen dat twaalf legertrucks bij Kamp Soesterberg nog niet weg mogen.

Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van de regeringspartijen VVD en CDA.

Twee jaar geleden stonden er driehonderd oude trucks op de parkeerplaats. Daaronder bleken ongeveer 10.000 beschermde blaasvarens te groeien.

In heel Nederland waren tot dan slechts 750 exemplaren van die varens bekend. Op grond van de Flora- en faunawet mochten de trucks niet meer worden verplaatst.

Ontheffing

Defensie vroeg en kreeg ontheffing om de blaasvarens te verwijderen en een deel ervan elders te herplanten. Dat is voor een groot deel gebeurd, waardoor de meeste legertrucks konden worden weggehaald.

Maar afgesproken was de boel te evalueren als driekwart van de plantjes verwijderd is. Dat gebeurt half september. Daarbij wordt gekeken of de verplaatste blaasvarens op de andere plekken aanslaan.

Landbouw zal vervolgens in overleg met Defensie besluiten hoe er moet worden omgegaan met de varens die nog onder de twaalf resterende vrachtwagens groeien.

''Daarna zouden de laatste vrachtauto's kunnen worden weggehaald en is het terrein weer als parkeerplaats te gebruiken zonder beperkingen'', aldus Bleker.