DEN HAAG - Onder democratische organen scoort de Tweede Kamer het hoogst als het gaat om het aantal vrouwen en allochtonen dat erin zitten.

Ruim vier op de tien Kamerleden is vrouw, meer dan een op de tien is allochtoon. De Eerste Kamer is met 1,3 procent allochtonen het witst, maar telt na de Tweede Kamer wel de meeste vrouwen.

Dat blijkt uit cijfers die het Huis voor democratie en rechtsstaat dinsdag publiceerde. In de Eerste Kamer die op 23 mei werd gekozen, is ruim een op de drie senatoren vrouw.

Bij GroenLinks en PvdA zijn vrouwen met 60 en 57 procent in de meerderheid. Van de vijf D66-senatoren is er maar een vrouw.

Provincies

In de provincie is het aantal vrouwen dat meebestuurt afgenomen. Vergeleken met vier jaar geleden zijn er iets minder vrouwelijke gedeputeerden. Dat is in lijn met de Provinciale Staten waarin dit jaar minder vrouwen zijn gekozen.

In Noord-Brabant en Noord-Holland zitten de meeste vrouwen in de Staten (42 procent). De laatste provincie springt eruit met een college van Gedeputeerde Staten dat voor de helft uit vrouwen bestaat.

Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een stichting die kennis van de democratie wil bevorderen.