DEN HAAG - Voordat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar gaat, wil minister Henk Kamp (Sociale Zaken) al vanaf 2013 doorwerken na je 65e verjaardag belonen met een hogere uitkering.

Voor elk jaar dat mensen langer aan de slag zijn, wordt de AOW-uitkering 6,5 procent verhoogd. Mensen die doorwerken kunnen zo hun AOW maximaal vijf jaar uitstellen.

Dat blijkt dinsdag uit een voorontwerp van wetgeving, waaraan de minister Henk Kamp (Sociale Zaken) werkt om het pensioenakkoord tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging uit te voeren.

De Tweede Kamer neemt het volgende week mee bij behandeling van eerder ingediende plannen over verhoging van de AOW-leeftijd.

Maximaal

Verder blijkt dat de AOW-leeftijd straks niet in één keer met twee jaar omhoog kan, omdat de gemiddelde levensverwachting zo hard is gestegen. Het plan is om straks elke vijf jaar te meten hoeveel langer Nederlanders gemiddeld leven bij het bepalen van de pensioenleeftijd.

Maar de AOW-leeftijd kan telkens maximaal met één jaar omhoog; ook al is de gemiddelde levensverwachting met twee jaar of meer gestegen.

Stijgende levensverwachting

Het pensioenakkoord gaat verder dan een eerder ingediend wetsvoorstel. Het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft met gedoogpartner PVV afgesproken dat de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar gaat.

De PVV wil niet verder gaan dan dat. Volgens het akkoord met sociale partner wordt de pensioenleeftijd na 2020 gekoppeld aan de stijgende levensverwachting en gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar.

Deeltijd

Zodra de AOW-leeftijd naar 66 en 67 jaar gaat, kunnen mensen nog op hun 65e of 66e te stoppen met werken. Maar elk jaar dat eerder wordt gestopt, betekent een korting van 6,5 procent op de uitkering.

Ook kunnen ouderen besluiten vanaf 65 jaar in deeltijd AOW op te nemen of juist in deeltijd langer door te werken.

Om de AOW te kunnen vervroegen of uit te stellen, moet iemand wel voldoende inkomen hebben en mag hij geen beroep doen op de bijstand. Verder zijn gedetineerden uitgesloten van uitstel van de AOW om te voorkomen dat zij in gevangenschap een hogere uitkering opbouwen.

Vragen

Er staan overigens nog veel vragen open als het gaat om het pensioenakkoord. Zo moeten de achterbannen van werkgevers- en werknemersorganisaties nog instemmen. Vooral binnen de FNV is er verzet van vakbond Bondgenoten.

De FNV-bond vreest dat het vanaf 2020 voor lage inkomens onmogelijk wordt om te stoppen met 65 jaar. Maar volgens Kamp wordt de korting van 6,5 procent deels gecompenseerd door een extra verhoging van de AOW-uitkering de komende jaren en hoeven mensen na hun 65e ''maar vier maanden door te werken'' om het verschil goed te maken.

Ook wijst hij op een extraatje voor ouderen met lagere inkomens. De Kamer wil nog een reactie van Kamp op het verzet van Bondgenoten.