DEN HAAG - De actievoerders van Greenpeace die beelden van zeepaarden in zee hebben gedumpt worden extra in de gaten gehouden.

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) gaf dinsdag in de Tweede Kamer aan dat er een extra patrouillevliegtuig en een schip in de buurt zijn om Greenpeace op heterdaad te kunnen betrappen.

Bleker noemde de actie in strijd met de wet en hij gaat met zijn collega Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) overleggen of er bestuursdwang kan worden opgelegd.

Te soft

Arie Slob (ChristenUnie) vindt dat veel te soft en ziet de schepen van de actievoerders graag aan de ketting.

Bleker voelt daar niet voor: ''Dat we dit niet accepteren, is volstrekt duidelijk. We treden op met de middelen die er zijn, ik heb geen behoefte aan ronkende taal eromheen. Schepen aan de ketting leggen, daar moet je een rechtsbasis voor hebben.''

Risico

Hoewel hij de actie afkeurt, wees Bleker de Kamer er wel op dat Greenpeace vooraf heeft overlegd over de locatie waar de beelden in zee zijn gedumpt om te voorkomen dat vissers bijvoorbeeld het risico lopen dat een net achter een zeepaard-beeld blijft haken.

De beelden zijn gedumpt op de Klaverbank, een visrijk gebied in de Noordzee dat Greenpeace wil beschermen tegen visserij.

''We begrijpen dat vissers ervan balen dat wij een stukje natuurgebied daadwerkelijk beschermen, maar wij doen iets wat de overheid al jaren nalaat'', aldus campagneleider Tom Grijsen.

Sleepnetten

''Er wordt geroepen dat het gevaarlijk is, maar dat is niet waar. De vissers weten waar de stenen liggen en ze kunnen eromheen varen.'' De milieuorganisatie vraagt de staatssecretaris het werk af te maken.

''We weten dat hij van paarden houdt, maar houdt hij ook van zeepaardjes?'' In 2008 voerde Greenpeace op soortgelijke wijze actie door in het Duitse deel van de Noordzee rotsblokken te storten om zo te protesteren tegen de visserij met grote sleepnetten.