DEN HAAG - D66 wil af van de aparte status die religieuze scholen in Nederland hebben.

De vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is geregeld, is volgens D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham teveel opgerekt en wordt gebruikt om misstanden af te dekken.

D66 wil de wet moderniseren. Een woordvoerder van de fractie bevestigde uitspraken hierover van Van der Ham in De Pers van dinsdag.

Het Kamerlid noemt als misstanden onder meer criminele zaken die scholen niet hoeven te melden aan de politie, de weigering van ongetrouwde of homoseksuele leraren of het niet aannemen van leerlingen die niet de juiste religie hebben of schoolbesturen die ondanks fouten door kunnen gaan.

''Falende schoolbesturen zoals bij het islamitische college in Amsterdam, mogen de volgende dag weer een nieuwe school oprichten'', aldus de D66'er. Hij vindt dat onacceptabel. Bovendien zou subsidiëring van religieuze scholen wat hem betreft alleen tot het basisonderwijs beperkt moeten blijven.

Vernieuwing

Ook wijst hij erop dat de huidige wetgeving ook vernieuwing in het onderwijs tegenhoudt. Zo zouden sommige religieuze scholen willen samengaan met openbare scholen, maar is dat door de regelgeving amper mogelijk, aldus Van der Ham in het interview dat maandagavond al op de site van De Pers te lezen was.