DEN HAAG - Regeringspartij CDA wil dat schuldeisers in een schuldhulptraject voor maximaal zes maanden in de wacht gezet moeten kunnen worden.

Dinsdag dient de partij daartoe een wetswijziging in tijdens een debat in de Tweede Kamer over schuldhulpverlening.

Pogingen om met een betalingsregeling tot een oplossing te komen, lopen volgens het CDA te vaak op niets uit.

Oplossing

Met een periode van rust, een moratorium, kunnen de schulden niet verder oplopen en zou in de ogen van het CDA gezocht kunnen worden naar een oplossing voor de betalingen en eventueel voor problemen die vaak samengaan met schulden, zoals verslaving.

Een moratorium is eerder in de Kamer aan de orde geweest. Coalitiegenoot VVD zag toen weinig in het CDA-voorstel, omdat schuldeisers al via de rechter gedwongen kunnen worden mee te werken aan een afbetalingsregeling.

Convenanten

Het CDA vindt dat het moratorium moet gelden voor die schuldeisers die zich niet hebben aangesloten bij al bestaande vrijwillige convenanten in de sector. Verder kan er maar eenmalig sprake zijn van een rustperiode.

Volgens CDA-Kamerlid Mirjam Sterk gaat het om de balans bij de aanpak van schulden. Aan de ene kant mogen mensen met betalingsproblemen geen 'draaideurschuldenaars' worden.

Daarnaast moet er volgens haar resultaat geboekt worden bij het schuldhulpverleningstraject. Gemeenten en andere betrokken organisaties hebben haar verzekerd dat daarvoor een moratorium noodzakelijk is.

Schuldenaar

Ossel meent dat de eerste verantwoordelijkheid om de financiële situatie op orde te krijgen ligt bij de schuldenaar. ''Toch blijkt in Amsterdam dat een moratorium nodig is. Dat geldt vooral als stok achter de deur om alle schuldeisers te laten meewerken.''

Ossel pleit verder voor een landelijk schuldenregister om te voorkomen dat mensen nieuwe schulden maken.