NIEUW NAMEN - Een gejuich klonk er maandag niet in Zeeuws-Vlaanderen toen staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) het besluit toelichtte om de Hedwigepolder toch niet te ontpolderen. Bleker begrijpt wel dat omwonenden niet denken dat één zwaluw meteen zomer maakt.

''Dat is verstandig. Het is voor het eerst dat het kabinet voor een alternatief kiest. We moeten nu de Europese Commissie en de Vlaamse regering nog meetrekken en overtuigen dat natuurherstel op deze wijze ook kan. Maar de Zeeuwen weten nu wel wat de regering wil.''

Volgens Bleker is dat laveren in het zicht van de haven ''een kwestie van stuurmanskunst''. Vrijdag sprak hij de Vlaamse premier Kris Peeters die volgens Bleker niet verontwaardigd reageerde, maar wel aangaf dat hij problemen zag.

Problemen zijn er om over te praten en op te lossen, meent Bleker. ''Het is wel onze polder op ons grondgebied. Als wij daar wat anders doen verwachten we begrip.''

Ontpolderen

Verontruste Zeeuwen begeleidden Bleker maandag bij zijn bezoek aan de omgeving van de Westerschelde met spandoeken en auto's met proteststickers 'ontpolderen nee!'. Dat de Hedwigepolder nu de dans lijkt te ontspringen, betekent niet dat ze in Zeeuws-Vlaanderen zorgeloos de toekomst tegemoetzien.

Bewoners volgen ook de provincie op de voet die net als de rijksoverheid locaties zoekt om te kunnen ontpolderen voor natuurherstel. Bewoners zien dat 'ontpolderingsspook' liefst zo snel mogelijk verdwijnen.

Bleker licht besluit Hedwigepolder toe