DEN HAAG - Ook uitgezonden militairen die niet getrouwd zijn, moeten het recht krijgen om terug te keren naar Nederland als er iets is gebeurd met hun geliefde. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Wassila Hachchi.

Nu hebben alleen getrouwde militairen of militairen met een geregistreerd partnerschap het recht om op kosten van het ministerie van Defensie terug te keren als hun partner iets is overkomen.

''Veel militairen zijn jong en hebben geen vaste relatie, maar wel een beste vriend of vriendin die net zo belangrijk is in hun leven'', aldus Hachchi. D66 wil dat Defensie de zogenoemde terugkeerregeling op dit punt direct aanpast zodat deze geldt voor uitgezonden militairen.

Hachchi wil voorkomen dat militairen voordat ze op missie gaan gedwongen worden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het Kamerlid pleit ervoor dat zij ''zelf moeten kunnen aanwijzen wie ze als een nauwe verwant beschouwen''.

De Tweede Kamer heeft maandag een overleg over de steun en de zorg aan uitgezonden militairen.