UTRECHT – De ledenraad van de PvdA heeft zondagmiddag een motie aangenomen die de Kamerfractie oproept het wetsvoorstel dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt niet te steunen.

De Tweede Kamerfractie had zich echter voorgenomen om het voorstel van de Partij voor de Dieren juist wel te steunen. Een kleine meerderheid van 57,5 procent stemde voor, 42,5 procent tegen.

Of de uitspraak van de ledenraad het standpunt van de fractie zal veranderen is de vraag. De motie geldt slechts als zwaarwegend advies.

Tweede Kamerlid Martijn van Dam ging in de Jaarbeurs in Utrecht in discussie met de verontruste leden. Met name de joodse en islamitische afgevaardigden waren boos dat de fractie nog voor de discussie was afgerond een standpunt had ingenomen.

Partijleider Job Cohen erkende dat de manier waarop de partij het wetsvoorstel heeft opgepakt niet goed is geweest. "Vandaar ook deze ledenraad", aldus Cohen.

Bewustzijn

De boze leden wezen erop dat de slacht volgens islamitische en joodse wetten niet hoeft te betekenen dat er sprake is van meer dierenleed. Volgens Van Dam is dit wel het geval, omdat dieren zonder verdoving na de halssnee nog lang bij bewustzijn kunnen blijven.

Veel leden vinden dat de PvdA met het steunen van het verbod raakt aan de tolerantie op het gebied van vrijheid van godsdienst die Nederland kenmerkt.

Ook waren er leden die zich afvroegen waarom er niet een bredere discussie wordt gevoerd over dierenwelzijn, bijvoorbeeld over misstanden in de bio-industrie.

Volgens Van Dam heeft de PvdA echter de afgelopen jaren meermaals het dierenwelzijn aan de kaak gesteld, maar werden initiatieven de kop ingedrukt door de rechtse partijen in de Tweede Kamer.

Verdeeld

Na afloop liet Van Dam weten dat de uitspraak aantoont dat de partij op dit punt net zo verdeeld is als de samenleving. Hij zegt nog in gesprek te zijn met de joodse en islamitische organisaties om de verschillende belangen bij elkaar te brengen.

Een voorstel van de joodse gemeenschap om met een convenant te komen werd door de PvdA'er lauw ontvangen. "Ik heb niet het idee dat dat bereikt wat met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren wordt beoogd."

CIDI

Ronny Naftaniël van het CIDI was na afloop zeer ingenomen met het feit dat de motie was aangenomen. "Dit is een duidelijke meerderheid tegen een onbekookt voorstel dat elk compromis en elk verder overleg uitsluit. En het is disproportioneel.''

Naftaniël gaat ervan uit dat de fractie de oproep van de ledenraad overneemt en uiteindelijk tegen het wetsvoorstel-Thieme stemt of op zijn minst de wet op de lange baan schuift.

Joodse Gemeente

De leden van de PvdA hebben goed begrepen dat dierenleed bij ritueel slachten nog geen uitgemaakte zaak is.

Dat zei voorzitter Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeente Amsterdam in reactie op de uitkomsten van een PvdA-ledenraad. 

''Wij willen dat er nu eens goed onderzoek wordt gedaan naar de omstandigheden van het slachten in het algemeen'', aldus Eisenmann.

Wetsvoorstel

Woensdag wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren behandeld, dinsdag 28 juni wordt er gestemd.