DEN HAAG – De PvdA-Statenfractie in Limburg roept de Tweede Kamerfractie op om zijn standpunt over de rituele slacht te herzien en tegen het voorstel van de Partij voor de Dieren te stemmen.

Dat laat de zeskoppige fractie weten in een brief aan de landelijke fractie in Den Haag.

De PvdA besloot onlangs om voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren te stemmen om de onverdoofde slacht te verbieden.

Religieuze achterban

Nu wordt er nog een uitzondering gemaakt voor rituele slacht, volgens joodse en islamitische wetten.

Het standpunt zorgde voor veel weerstand binnen de religieuze achterban van de PvdA. Zondagmiddag organiseert de partij een ledenraad, waarbij leden de fractie kunnen oproepen alsnog tegen te stemmen.

Uit elkaar jagen

De Limburgse PvdA-fractie laat in een verklaring weten dat andere partijen, waaronder de PvdA, "al jaren" de uitwassen van dierenleed bestrijden. "Ook soortenbeleid en bescherming van zeldzame dierenpopulaties is mede door ons toedoen tot stand gekomen."

Ook wijst de partij erop dat de discussie diep ingrijpt op de beleving en praktisering van het geloof door moslims en joden. "Onder het mom van dierenwelzijn wordt het met dit voorstel onmogelijk gemaakt om belangrijke geloofsregels te volgen."

Daarnaast denkt de fractie op dat het voorstel bijdraagt aan het uit elkaar jagen van groepen in de samenleving, "een weg die wij als PvdA niet willen gaan."

Cohen

PvdA-leider Job Cohen erkent dat zijn fractie fouten heeft gemaakt bij het bepalen van een standpunt over een verbod op rituele slacht. ''Ook wij zijn niet tevreden over de manier waarop dit aangepakt is. Dat is niet goed gegaan'', zei Cohen tijdens een ledenraad van de PvdA.

Zijn fractie maakte eerder bekend het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om rituele slacht te verbieden, te steunen. Daarop kwam veel protest van moslims en joden binnen de PvdA.

Op de ledenraad liggen moties voor die de Tweede Kamerfractie oproepen terug te komen van haar standpunt. Daar wordt later zondagmiddag over gestemd.