DEN HAAG - Nabestaanden worden niet meer lastiggevallen met een regel, die oneerlijk kan uitwerken bij de bepaling van het recht op huur- en zorgtoeslag na het overlijden van hun partner.

Jaarlijks moesten door deze regel tienduizenden nabestaanden te veel ontvangen toeslag terugbetalen aan de fiscus.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) kondigde vrijdag aan het Belastingplan 2012 hierop aan te passen.

De regel, waarbij wordt nagerekend wat de overleden persoon als jaarinkomen zou hebben gehad en dat wordt gebruikt om het recht op toeslag te berekenen voor de achterblijvende partner, wordt daarop vooruitlopend al niet meer toegepast.

Bij de huurtoeslag moesten ruim tienduizend huishoudens per jaar gemiddeld 340 euro op jaarbasis terugbetalen. Bij de zorgtoeslag moesten ruim twintigduizend huishoudens per jaar op jaarbasis gemiddeld 6 euro terugbetalen.