DEN HAAG - De Hedwigepolder in Zeeland wordt niet onder water gezet. Het kabinet heeft een alternatief gevonden en kiest ervoor de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen te ontpolderen.

Herstel van de natuurwaarden in Zeeland is nodig als compensatie voor de verdere verdieping van de Westerschelde.

Het herstel vindt in drie fasen plaats. Allereerst worden op drie plaatsen slikken en schorren in de Westerschelde verbeterd. Hiermee vindt natuurherstel buitendijks plaats.

Het gaat om de Appelzak bij het Rijn-Scheldekanaal, de Slikken van Hulst en de Platen van Ossenisse. De tweede fase is de ontpoldering bij Vlissingen. Vervolgens bekijkt het kabinet wat er nog nodig is aan natuurherstel.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) maakte dat vrijdag bekend.

Hedwigepolder

In het regeerakkoord was afgesproken dat er zou worden gezocht naar een alternatief voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. Die ontpoldering was zeer omstreden onder de Zeeuwse bevolking.

De staatssecretaris toonde zich tevreden over het vrijdag gepresenteerde resultaat, dat gebaseerd is op een inventarisatie van kennisinstituut Deltares.

De compensatie moest 300 hectare aan natuurherstel opleveren. In internationale verdragen had Nederland beloofd het natuurherstel te regelen. De afgelopen jaren bleek het natuurherstel onder het vorige kabinet een flink hoofdpijndossier.

Natuurherstel

De eerste fase van het nieuwe plan levert ongeveer 123 hectare aan natuurherstel op, het ontpolderen bij Vlissingen ongeveer 150 hectare. Fase een en twee kosten 135 miljoen euro. Omdat de Hedwigepolder niet wordt ontpolderd, moet een dijk worden aangelegd bij de door Vlaanderen te ontpolderen Prosperpolder. Dat kost 15 miljoen.

Hierdoor komen de kosten uit op bijna 150 miljoen, ongeveer 35 miljoen meer dan de eerder gereserveerde 114. De grond die onder water wordt gezet, is nu nog grotendeels in handen van het havenbedrijf Zeeland Seaports. Het was de bedoeling om de grond te gebruiken als natuurcompensatie voor de nog aan te leggen Westerschelde Container Terminal.

Duurder

Premier Rutte zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat het alternatief duurder is dan het ontpolderen van de Hedwigepolder. "Maar daar krijgen we bruikbare landbouwgrond voor terug", aldus Rutte.

De premier weersprak wederom dat er afspraken zijn gemaakt met het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin. De Zeeuw werd een aantal weken terug landelijk nieuws toen bekend werd dat hij bij Rutte en PVV-leider Geert Wilders was langsgeweest om te praten.

Gesuggereerd werd dat Robesin de coalitie bij de Eerste Kamerverkiezingen zou steunen in ruil voor behoud van de Hedwigepolder.

Ontevreden

Robesin toonde zich afgelopen week in een brief echter ontevreden over het alternatief.

Over het contact met Robesin wilde Rutte geen uitlatingen doen. Wel benadrukte hij dat het zoeken naar een alternatief in het regeerakkoord stond en dat daarom verdere afspraken onnodig waren.

Vlaanderen

Bleker vertrouwt erop dat Vlaanderen en de Europese Commissie zich uiteindelijk kunnen vinden in het alternatief voor het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder. Het is echter wel nodig om het verdrag tussen Nederland en België over natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde te wijzigen.

Dat kan alleen met wederzijdse toestemming. Het formele overleg daarover moet nog plaatsvinden, zei Bleker vrijdag bij de presentatie van zijn plannen om niet de Hedwigepolder maar de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen onder water te zetten en slikken en schorren op enkele plaatsen in de Westerschelde te verbeteren.

Bleker heeft de Vlaamse minister-president Kris Peeters op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de kwestie en zal hem binnenkort het alternatief voorleggen.

GroenLinks

Fractievoorzitter Leen Harpe van GroenLinks Zeeland noemt het besluit van Bleker "wel heel merkwaardig". "Het is niet uitvoerbaar. En stel dat het al zou kunnen, dan levert het maar de helft op van het nodige herstel. Er moet ook nu ontpolderd en onteigend worden. Daar verandert niets in."