DEN HAAG - Mensen die moeten inburgeren in Nederland, moeten dat binnen drie jaar doen. Als ze voor die tijd hun inburgeringsexamen niet hebben gehaald, raken ze hun verblijfsvergunning kwijt.

Voor vreemdelingen die asiel hebben gekregen, geldt dit niet. Zij krijgen een boete als ze niet inburgeren.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het gaat om uitwerking van het uitgangspunt uit het regeerakkoord dat migranten en asielzoekers zelf zorg dragen voor hun inburgering. Zo moeten ze zelf opdraaien voor de kosten. Kunnen ze dat niet, dan mogen ze het geld lenen.

Taalniveau

Het taalniveau van het inburgeringsexamen blijft gelijk, maar inburgeraars kunnen ook kiezen voor een hoger niveau, zoals het staatsexamen Nederlands als tweede taal of een mbo-diploma.

Verder moeten mensen die inburgeren ook nog altijd kennis van de Nederlandse samenleving verwerven. Er komt een centraal examen.