DEN HAAG - Staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking tornt voorlopig niet aan de lijst van vijftien landen waarmee Nederland een vaste ontwikkelingsrelatie wil houden.

De Tweede Kamer deed donderdag in een overleg met hem een poging om bepaalde landen daar alsnog aan toe te voegen. Het debat werd vanwege tijdgebrek onderbroken en wordt binnenkort voortgezet.

Maar Knapen zei te willen vasthouden aan de gemaakte keuzes, die volgens hem na een zorgvuldige afweging zijn gemaakt.

Nu krijgen nog 33 landen vaste ontwikkelingshulp van Nederland. Dat worden er vijftien, wat de hulp effectiever moet maken. Landen als Afghanistan, Bangladesh, Ethiopië, Indonesië en Kenia blijven partnerland.

Kritiek

Dat geldt echter niet voor onder meer Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo en Egypte. In de Kamer klonk kritiek op het besluit om deze landen te schrappen. Volgens Knapen was dat geen gemakkelijke keuze, maar is die wel te verdedigen.

Het betekent volgens hem niet dat Nederland zo'n land laat vallen maar dat er meer specifieke programma's komen. Over Egypte komt hij nog met een brief. Een meerderheid van de Kamer van in elk geval de regeringspartijen VVD en CDA en hun gedoogpartner PVV steunen het nieuwe beleid in hoofdlijnen.

Fel

De PvdA, de grootste oppositiepartij, haalde echter fel naar hem uit. PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers verweet de CDA-bewindsman te ''kwartetten met de allerarmsten van de wereld''.

Volgens Dikkers is er bij de keuze voor de vijftien landen sprake van volkomen willekeur en is die gebaseerd op een slechte analyse. Ook de nadruk die wordt gelegd op economisch eigenbelang stuit haar tegen de borst. Dikkers vindt dat de staatssecretaris zijn huiswerk moet overdoen.

Vage criteria

Ook SP-Kamerlid Ewout Irrgang bekritiseerde de volgens hem vage criteria op grond waarvan partnerlanden zijn geselecteerd. ''Het doet denken aan balletje-balletje'', zei hij.

Volgens Irrgang is de ingreep van Knapen alleen bedoeld om tot harde bezuinigingen te komen op ontwikkelingshulp. De SP is daar tegen. De staatssecretaris ontkende dat de keuzes alleen zijn ingegeven door bezuinigingen.

Zorgvuldig afbouwen

Knapen wil de hulprelatie met landen die afvallen, zorgvuldig afbouwen. Dat zal stap voor stap gebeuren en in overleg met alle betrokkenen. Hij wil er snel mee beginnen. Het debat werd echter vanwege tijdgebrek onderbroken en wordt binnenkort voortgezet.