DEN HAAG - Het recht van werknemers om bij het wisselen van baan het al opgebouwde pensioen over te brengen naar het pensioenfonds dat bij zijn nieuwe werk hoort, wordt (tijdelijk) iets ingeperkt.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft donderdag aan de Tweede Kamer geschreven dat dit nodig is om problemen met de waardeoverdracht van pensioenen op te lossen.

Kamp gaat met pensioenuitvoerders, werkgevers en de vakbeweging eerst over twee tussenoplossingen praten, zodat die nog snel doorgevoerd kunnen worden. Daarna is volgens hem een fundamentele discussie nodig over een structurele aanpak.

Het komt nu wel eens voor dat de oude of de nieuwe werkgever tienduizenden euro's moet bijstorten om de waardeoverdracht van iemands pensioen mogelijk te maken. Vooral kleinere bedrijven kunnen dan in grote problemen komen.

Geen recht

In een van de tussenoplossingen zou een werknemer die van baan wisselt geen recht meer hebben op waardeoverdracht van het pensioen, zolang een werkgever door de bijbetalingslasten aantoonbaar in ernstige problemen komt.

In de andere oplossing zou een grens worden gesteld aan de hoogte van de bijbetalingsplicht voor werkgevers. Beide varianten vergen een aanpassing van de Pensioenwet.