DEN HAAG - Het integratiebeleid in Nederland gaat als het aan het kabinet ligt op de schop. Onze samenleving en de waarden waarop deze berust, moeten in ons land centraal staan.

Gelaatsbedekkende kleding in openbare ruimte wordt daarom verboden en het integratiebeleid voor specifieke groepen gaat van de baan. Het verbod op de kleding zou per 1 januari 2013 moeten ingaan.

Dat schrijft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) in zijn donderdagavond verschenen Integratienota. De PvdA reageert geschrokken.

Donner spreekt van een koerswijziging waarmee het kabinet afstand neemt van het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving.

Het is niet aan de overheid om mensen te laten integreren, maar aan de migranten zelf om daar hun best voor te doen, zo meent de minister.

Huwelijksdwang

Er komt een wetsvoorstel voor de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. Ook moeten gemeenten regelen dat streng wordt opgetreden tegen mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt belemmeren door gedrag of kleding.

Zo nodig komt het kabinet nog met een extra voorstel hierover. Van mensen die zakken voor hun inburgeringsexamen wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.

Geschrokken

De grootste oppositiepartij PvdA reageerde geschrokken. ''Ik vrees dat het kabinet een historische vergissing begaat’’, aldus integratiewoordvoerder Martijn van Dam van die partij. ''Eigenlijk wordt er gezegd: er zijn problemen, maar wij gaan er niks aan doen. Die geluiden waren er ook in de jaren zestig en tachtig. Dat is niet goed afgelopen. Ik ben bang dat we over tien jaar weer moeten constateren dat het uit de klauwen is gelopen.’’

Ook D66 vindt dat het kabinet de plank misslaat. GroenLinks vindt het goed dat het doelgroepenbeleid wordt afgeschaft, maar vindt dat het kabinet verder vooral met lege handen staat.

Twee fouten

Volgens het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders maakt het kabinet twee fouten. ''Ten eerste kun je met algemeen beleid niet iedereen bereiken. Er zijn altijd kwetsbare groepen die een extra steuntje nodig hebben, bijvoorbeeld om aan werk te komen'', aldus voorzitter Farid Azarkan.

''Ten tweede investeert het kabinet zo niet meer in het maatschappelijk middenveld. En dat terwijl er veel vrijwilligers zijn die via minderhedenorganisaties willen bijdragen aan de samenleving.''

Ook het Inspraakorgaan Turken in Nederland pleit juist voor extra aandacht voor mensen met achterstanden.