DEN HAAG - CDA en PvdA steunen onder voorwaarde het kabinetsvoorstel om tieners jonger dan 16 jaar met alcohol in hun bezit te beboeten.

Ze willen echter niet dat een jongere die in de winkel alcohol koopt wordt beboet, wel wacht de jeugdige die in een horecagelegenheid met alcohol wordt aangetroffen een boete.

Volgens de partijen kan een kroegbaas niet alles in de gaten houden en moet in dit soort gevallen de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf liggen. De winkelier blijft echter wel verantwoordelijk aan wie hij alcohol verkoopt, zo bleek woensdag bij het debat in de Tweede Kamer over de aanpassingen in de drank- en horecawet.

Het kabinet wil tieners met alcohol in hun bezit in alle openbare ruimtes voortaan bestraffen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zei zich zorgen te maken over het overmatig alcoholgebruik van jongeren. Zij wil dat terugdringen.

Denkbaar

De VVD steunt haar, maar geeft aan dat er situaties denkbaar zijn waarin de wet lastig is uit te voeren. Hier moet bij de exacte invulling naar worden gekeken.

Gedoogpartij PVV ziet niks in het voorstel. Fleur Agema (PVV) zegt geen nieuwe wetten te willen als de bestaande al niet goed worden nageleefd. Zij pleit voor meer controle op de huidige regels en vindt dat dit plan de prullenbak in kan.

Maatregelen

In de wet krijgen de gemeenten meer bevoegdheden om maatregelen te treffen. Volgens Schippers hebben gemeenten het beste zicht op de lokale problematiek. Met de nieuwe wet hebben zij het toezicht, de handhaving en eventuele sancties zelf in de hand.

Bijna alle partijen steunen dit, maar ze vragen zich wel af of het geen alcoholtoerisme uitlokt, waarbij jongeren uit een strenge gemeente uitwijken naar een soepeler buurgemeente.

De door de ChristenUnie gewenste verhoging van de leeftijd voor de verkoop van alcohol (18 in plaats van 16 jaar) kreeg weinig bijval. De meeste partijen pleiten ervoor de huidige regels beter te handhaven. Volgens de partij sluit de ene regel de andere niet uit. ''We kunnen beter handhaven en de leeftijdgrens verhogen.''