GENEVE - De internationale arbeidsorganisatie ILO moet volgens staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) minder gedetailleerd zijn en meer beleidsruimte bieden aan landen om gezamenlijke doelen na te streven.

De Krom houdt daarover woensdag een betoog bij een ILO-vergadering in het Zwitserse Genève, omdat Nederland te maken heeft met kritiek op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De staatssecretaris benadrukt dat uitgangspunten van de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (VN), zoals betere werkomstandigheden en de bestrijding van kinderarbeid, nagestreefd dienen te worden. Maar hij is het niet eens met kritiek op de WIA, de opvolger van de WAO.

Zo zou de eis dat iemand ten minste 35 procent arbeidsongeschikt moet zijn voor een uitkering, te hoog zijn. Maar volgens De Krom kan de ILO niet duidelijk maken waarom deze ondergrens te hoog is.

Jaap Smit

CNV-voorzitter Jaap Smit reageert verbaasd op de uitlatingen van De Krom. "Ik kan me niet voorstellen dat de staatssecretaris bedoelt dat verdragen die Nederland heeft geratificeerd niet hoeven te worden nageleefd", stelt hij in een reactie.

"Nederland zal zich ook wat betreft de WIA aan de verdragsbepalingen van de ILO moeten houden."

Smit wijst erop dat mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geen WIA-uitkering krijgen, maar tegelijkertijd niet aan de slag kunnen komen. "Als een internationale organisatie je erop wijst dat deze wet tekort schiet, is het wel heel goedkoop om te roepen dat die organisatie zich daar niet mee moet bemoeien."