DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) laat het Centraal Planbureau (CPB) doorrekenen wat verschillende generaties merken van het pensioenakkoord dat hij met werkgevers en de vakbeweging vrijdag heeft gesloten.

Direct na het sluiten van het pensioenakkoord vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer van PvdA, CDA, SP, GroenLinks en D66 om een dergelijk onderzoek.

Kamp heeft dinsdag in een brief aan de Kamer laten weten dat er wordt bekeken ''hoe de risico’s, de lusten en de lasten worden verdeeld over de verschillende generaties''.

Dat zal gebeuren in verschillende onderzoeken naar onder meer de juridische mogelijkheden om al opgebouwde pensioenrechten onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel, zoals met sociale partners is afgesproken.

Februari

Het streven is dat de onderzoeken uiterlijk volgend jaar februari klaar zijn, zodat in de loop van 2012 wetgeving voor uitvoering van het pensioenakkoord behandeld kan worden door de Kamer.

Daarop vooruitlopend hoopt Kamp nog voor de zomer dit jaar de Kamer te spreken over zijn eerdere wetsvoorstel om de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen van 65 naar 66 jaar en om het belastingvriendelijke regime voor het sparen van aanvullend pensioen daarop aan te passen.

Het pensioenakkoord met sociale partners gaat verder door een koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar en vermoedelijk in 2040 naar 68 jaar.

Hoorzitting

De Tweede Kamer bespreekt woensdag de behandeling van het pensioenakkoord. Naar verwachting wordt besloten nog voor de zomer een hoorzitting te houden.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is dat nodig op beter zicht te krijgen op de zekerheid die mensen straks nog hebben over hun oudedagsvoorziening.

Plan

De vakcentrale FNV meent dat het alternatieve pensioenplan van de grootste FNV-bond, Bondgenoten, ''gewoon binnen het akkoord'' past dat met werkgevers en het kabinet vrijdag is gesloten. ''Wij kiezen gezamenlijk voor meer ruimte en flexibiliteit met dit pensioenakkoord.

De fondsen kunnen binnen de geschetste kaders zelf invulling geven aan de pensioenen'', aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius dinsdag.

Zo kan de FNV-bond volgens Jongerius in sectoren en bij bedrijven waar het aan de pensioentafel meepraat, zoals de metaalsector, proberen eigen ideeën uit te voeren.

Eigen model

Het probleem is volgens haar dat Bondgenoten graag ziet dat het eigen model - waarbij onder meer wordt vastgehouden aan eisen voor buffers die pensioenfondsen nu moeten aanhouden - het enig mogelijke model in de pensioenwereld wordt.

''Maar andere FNV-bonden willen ook ruimte hebben voor andere varianten. Net als de andere vakcentrales CNV en MHP. En ook de werkgevers en het kabinet zien dit niet zitten.''

Verder zou Bondgenoten fouten hebben gemaakt in het narekenen van gevolgen voor lagere inkomens die straks met de hogere AOW-leeftijd toch stoppen op 65-jarige leeftijd. Volgens de FNV-bond gaan deze mensen er straks 5 tot 10 procent op achteruit. Ook het ministerie van Sociale Zaken bestrijdt dit.