DEN HAAG - Arabische landen, ook die waar nu onder druk van de bevolking veranderingen gaande zijn, kunnen alleen onder strikte condities hulp of samenwerking verwachten van Nederland.

Deze landen moeten toewerken naar onder meer vrije en democratische verkiezingen, een rechtsstaat en goed zorgen voor rechten van vrouwen en religieuze en seksuele minderheden.

Dat zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over mensenrechten.

Volgens hem biedt Nederland wel hulp aan maar ''is het meer voor meer. En als het minder wordt van hun kant, dan wordt het ook aan onze kant minder'', zei Rosenthal.

Kritisch

De oppositie is kritisch op de bedoelingen van de minister met de mensenrechten, waar Nederland juist een naam heeft hoog te houden.

De partijen vrezen dat het kabinet de koopman boven de dominee laat prevaleren zodat de mensenrechten in de knel kunnen komen.

Maar volgens Rosenthal is de tegenstelling tussen de dominee en de koopman sleets geworden.

Verantwoord ondernemen

Hij zei dat de koopman steeds meer zal aanspreken op maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de dominee meer besef heeft dat er brood op de plank moet komen.

Topbestuurders van grote Nederlandse ondernemingen leggen al steeds meer uit zichzelf de nadruk op het belang van mensenrechten in landen waar daar zorgen over zijn, zei Rosenthal.

Hij kondigde aan te zullen bezuinigen op het Mensenrechtenfonds, waarop organisaties en bedrijven aanspraak kunnen maken voor projecten om ergens de mensenrechtensituatie te verbeteren. In het fonds zit nu nog 34 miljoen euro. Dat wordt de komende jaren 30 miljoen euro.

Timmermans

Kamerlid Frans Timmermans van de PvdA, de grootste oppositiepartij, wil proberen deze ingreep te voorkomen. Volgens hem staat de bezuiniging haaks op de stelling van Rosenthal dat mensenrechten zo belangrijk zijn.

De minister zei verder dat hij bij de Verenigde Staten zal blijven aandringen op afschaffing van de doodstraf en sluiting van de omstreden gevangenis Guantanamo Bay.

Maar Rosenthal vindt het minstens zo belangrijk om via dialoog de confrontatie aan te gaan met landen die de doodstraf uitvoeren maar waar de rechtsgang met voeten wordt getreden.

Alles over de onrust in het Midden-Oosten