Anders dan bij eerdere Senaatsverkiezingen gunde de SGP de collega's van de ChristenUnie eind mei geen restzetel.

De extra senator kwam via een ingewikkelde constructie uiteindelijk bij de PVV terecht, waardoor de gedoogcoalitie samen met de SGP net een meerderheid kreeg. ChristenUnie-leider Arie Slob is nog steeds steeds teleurgesteld over het stemgedrag van de SGP, en de verklaring die de partij daarvoor gaf.

"We hadden altijd afspraken over dat degene die de grootste rest heeft - door de lijstverbinding - recht heeft op een restzetel. Vier jaar geleden was dat de SGP. Nu gold de lijstverbinding niet meer en moesten we afspraken maken. Maar toen bleek dat dat principe niet meer gehanteerd kon worden."

"De SGP gaf als verklaring - al hebben ze het niet met zoveel woorden gezegd - dat ze ons die derde zetel niet toevertrouwden. Men heeft meegedaan aan een carrousel van op andere partijen stemmen, wat uiteindelijk de PVV zijn tiende zetel heeft opgeleverd. Dat recht hebben ze in principe. Maar het is natuurlijk wel teleurstellend dat ze ons die zetel niet hebben toevertrouwd, en dat ze zijn afgeweken van hoe we in het verleden altijd met de restzetel omgingen."

Waarom hebben ze de ChristenUnie die zetel niet toevertrouwd?

"Omdat op die manier de coalitie minder zetels in de Eerste Kamer zou krijgen en meer afhankelijk zou worden van andere partijen, misschien ook van een partij als de ChristenUnie. Dat vond de coalitie natuurlijk niet leuk. Dat begrijp ik ook. Maar zij hebben de SGP zo ver gekregen op een andere partij te stemmen met als doel de restzetel bij de PVV te krijgen."

De SGP heeft jullie die zetel niet toevertrouwd omdat ze deze coalitie een warmer hart toedragen dan de ChristenUnie?

"Die conclusie kun je trekken. Maar goed, wij hebben een open houding naar de coalitie en als we voorstellen inhoudelijk goed vinden, stemmen we er mee in. Zijn ze niet goed, dan stemmen we uiteraard tegen. In dat opzicht hadden we samen met de SGP een goede positie kunnen vervullen in de Eerste Kamer om de coalitie op scherp te houden op voor beide partijen belangrijke onderwerpen."

"Die derde zetel van ons had daar heel goed bij kunnen helpen. Uiteindelijk is de SGP op één zetel blijven steken en wij op twee, en de coalitie heeft er een zetel bij gekregen met dank aan de SGP."

Maar wilden ze zelf niet een tweede zetel?

"Nee, de doelstelling van de SGP was, zo lijkt het, ervoor te zorgen dat de coalitiepartijen en de gedoogpartner een maximaal aantal zetels in de Eerste Kamer zouden krijgen. De tiende zetel voor de PVV was belangrijk. De SGP heeft op het CDA in Zuid-Holland gestemd. Het CDA in Zuid-Holland op hun beurt stemde op de VVD, maar dat had geen enkele toegevoegde waarde, want zij zaten al ruim in hun jasje. Maar de VVD in Noord-Brabant stemde op de PVV en dat maakte het verschil waardoor de PVV de tiende zetel heeft gekregen."

Terwijl de SGP ontkent afspraken te hebben gemaakt met de coalitie- en gedoogpartners.

"Ze hebben deze afspraak zeker gemaakt, want je gaat niet willekeurig op een ander stemmen als je dat daarvoor nog nooit hebt gedaan."

Maar het is toch begrijpelijk dat de SGP na jaren in de marge nu voor invloed gaat en dus strategisch gaat stemmen in de ruil voor toezeggingen?

"Ik gun het ze van harte dat ze invloed hebben en ik hoop dat ze er op een goede manier mee omgaan. Maar als ze hadden gestemd zoals ze altijd hebben gedaan, hadden wij met zijn tweeën met vier zetels misschien nog wel een veel grotere invloed kunnen uitoefenen in de Eerste Kamer."

Zijn de SGP en ChristenUnie te veel uit elkaar gegroeid?

"Het is natuurlijk wel duidelijk dat de gebeurtenissen gevolgen hebben voor de verhoudingen in de Eerste Kamer. Er wordt nu niet meer samen vergaderd. Dat is een gevolg van de keuze van de SGP."

Zijn ze jaloers op jullie regeringsdeelname?

"Ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Dat moet je hen vragen."

Wat heeft de SGP ervoor terug gekregen?

"Dat zijn vragen die ik niet kan beantwoorden omdat het keuzes van de SGP zelf zijn. Ik constateer alleen wat er publiek is gebeurd. Wat er achter zit, moet de SGP zelf beantwoorden. Volgens mij is Kees van der Staaij mondig genoeg om dat te doen. We hebben overigens afgesproken dat we binnenkort een keer met elkaar praten. Ik wil de motivatie van de SGP graag van Van der Staaij zelf horen."