DEN HAAG - Net als de snelweg A2 moet ook de A1 een corridor worden met meer rijstroken en parallelbaansystemen, waarmee het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het bestemmingsverkeer.

Dat is een van de infrastructurele projecten die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) dinsdag heeft bekendgemaakt in het kader van haar ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Het aanpakken van Rijksweg 1 behoort tot de projecten die de VVD-bewindsvrouw van nationaal belang acht, zeker gezien economische effecten. In totaal heeft ze voor investeringen de komende jaren 7,3 miljard beschikbaar.

Naast het opknappen van de A1 wil ze de Rijnlandroute (bij Leiden) aanleggen, de Zuidas bij Amsterdam bereikbaar houden, de nieuwe westelijke oeververbinding Rotterdam realiseren en de A58 Eindhoven-Tilburg moderniseren. Schultz heeft nog meer infrastructurele plannen, maar deze presenteerde ze als haar kroonjuwelen.

Kern van haar beleid is dat ze de invloed van het Rijk op ruimtelijke beslissingen wil terugbrengen, door te schrappen in regels en procedures. Lagere overheden krijgen in zo'n geval de ruimte.

Geen verslechtering

Volgens Schultz is dat helemaal geen verslechtering, want zij vindt dat er nu nog te veel zaken op het gebied van ruimtelijke ordening worden bepaald vanuit Den Haag.

Om haar woorden kracht bij te zetten refereerde ze aan haar tijd als wethouder in Leiden. Toen wilde ze 'een groengebiedje' gebruiken als nieuwe vestigingsplaats van een bedrijf. Het Rijk gaf haar daar toestemming voor.

Graafmachines

Toen de graafmachines al klaar stonden om uit te rukken was er in Leiden een nieuw stadsbestuur aangetreden. Die stak een stokje voor het plan.

''Het is dus niet zo dat de regie van het Rijk altijd nodig is en dat anders de ruimte wordt verkwanseld'', aldus Schultz. ''Groengebieden kunnen juist in heel goede handen zijn bij de gemeenten. Zij kunnen maatwerk leveren.''

Burger

Beslisruimte moet zo dicht mogelijk bij de burger liggen, is haar uitgangspunt. ''Het Rijk moet zo weinig mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten willen zitten."

"Mensen weten zelf het best hoe ze moeten inspelen op de eigen situatie'', aldus Schultz. ''Zo kunnen de regionale verschillen in groei en krimp gericht worden aangepakt.''

ANWB

De ANWB is overwegend tevreden over de uitgangspunten uit de structuurvisie. ''We verwachten dat met het uitvoeren van deze plannen de reistijden beter betrouwbaar kunnen worden doordat de aanwezige infrastructuur beter wordt benut'', reageerde de ANWB dinsdag.

Er is ook kritiek. De ANWB mist een ''krachtdadige uitvoering van de overwegend goede uitgangspunten''. Volgens de bond laat het kabinet veel van de uitvoering over aan decentrale overheden, terwijl nog onduidelijk is of die hiervoor voldoende geld krijgen.