DEN HAAG - Als het aan de Tweede Kamer ligt, behoudt de krijgsmacht niet twee maar alle vier de nieuwe patrouilleschepen. Daarnaast moeten er vijf extra Cougarhelikopters tot en met 2017 in de lucht blijven en een DC10-vrachttoestel tot en met 2013.

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met moties van die strekking van de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV en van de ChristenUnie.

Vorige week was tijdens het debat over de ingrepen bij Defensie al duidelijk geworden dat de Kamer dit materieel wilde sparen. De financiële dekking wordt deels gezocht in een concentratie van de gebouwen en terreinen van Defensie en door af te zien van nieuwbouw.

De bulk aan structurele bezuinigingen van 1 miljard euro in de komende vier jaar, blijft overigens overeind. Het kabinet moet nu een besluit nemen over de uitvoering van de moties. Minister Hans Hillen van Defensie had al toegezegd dat hij zou kijken of de wensen van de Kamer haalbaar zijn.

Piraterij

Hillen wilde twee van de vier patrouillevaartuigen Oceangoing Patrol Vessels (OPV) afstoten om geld te besparen. Maar de coalitie vindt vier schepen noodzakelijk voor Nederland om goed te kunnen meedoen aan operaties tegen bijvoorbeeld piraterij.

Verder wilde Hillen 14 van de 17 Cougar-transporthelikopters schrappen en er drie behouden voor zoek- en reddingswerkzaamheden. De vijf extra Cougars moeten het gat opvullen dat tot 2017 ontstaat in de capaciteit voor transporthelikopters.

Dat komt omdat de nieuwe NH-90-helikopter later instroomt en de Chinooks gemoderniseerd worden. De ChristenUnie kreeg steun voor het operationeel houden van de DC10, omdat inhuur van luchttransport duur is.