DEN HAAG - D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot de Groenste Politicus van het afgelopen parlementaire jaar.

Zij valt volgens de vereniging op door haar heldere en niet dogmatische inzet tijdens debatten in het parlement waar zij voortdurend pleit voor natuurherstel en voor bezuinigingen die het natuurbeleid zoveel mogelijk ontzien.

Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten maakte dat dinsdag op het Plein in Den Haag bekend. De andere genomineerde Kamerleden die ''met ijver en passie'' opkomen voor de natuur waren dit jaar Henk van Gerven van de SP en Lutz Jacobi van de PvdA.

Volgens De Graeff biljven politici die oog hebben voor de natuur bitter hard nodig, zeker in deze tijden van bezuinigingen.

Verslonst

Het kabinet wil bezuinigingen doorvoeren op de natuur die oplopen tot 300 miljoen euro per jaar. Dat is meer dan 60 procent van het huidige jaarlijkse rijksbudget voor de natuur van 500 miljoen euro. Krankzinnig, aldus De Graeff die aangeeft dat dit op den duur ten koste gaat van de natuur.

''Dat gaat niet op een dag, maar het verslonst langzaam.''

Natuurmonumenten vindt de ingrepen te ver gaan: ''De toch al schaarse natuur is essentieel voor mens, dier en plant.'' Onder meer het netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, moet fors afslanken.

Verantwoordelijkheden

Provincies en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden, maar dat mag het Rijk er volgens De Graeff niet van weerhouden de doelen voor natuurbehoud en biodiversiteit overeind te houden en internationale verdragen na te leven.

Van Veldhoven krijgt een groene Kamerzetel als wisseltrofee. Ze is blij met de erkenning en vindt het een eer dat ze nu een jaar lang de groenste politicus mag noemen. Van Veldhoven probeert het kabinet een soort natuurspiegel voor te houden. ''Ik loop vaak op tegen de betonnen muur van de coalitie die bezig lijkt met een afrekening van natuur'', aldus het Kamerlid dat zich onder meer roert in de discussies over palingvangst, ontpolderen van de Hedwigepolder en het zogeheten Kierbesluit.

Het is de vierde keer dat Natuurmonumenten een politicus op deze manier eert. Vorig jaar ontving Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren de prijs.