DEN HAAG - De Tweede Kamer krijgt waarschijnlijk donderdagavond een militaire briefing over de NAVO-missie in Libië.

Aanleiding is het kabinetsbesluit van vrijdag om de Nederlandse bijdrage aan die militaire operatie drie maanden te verlengen.

De commandant der strijdkrachten Peter van Uhm en naar verwachting ook onder anderen de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zullen de Kamerleden bijpraten over de militaire aspecten van de missie en de voortgang ervan, zo is dinsdag besloten.

De Kamer debatteert naar verwachting volgende week over de langere deelname aan de missie. Voorafgaande daaraan kunnen Kamerleden nog schriftelijke vragen erover aan het kabinet stellen.

Wapenembargo

Nederland blijft tot eind september onder meer zes F-16-gevechtsvliegtuigen en een mijnenjager inzetten om te helpen bij het afdwingen van het vliegverbod boven Libië en de controle van het wapenembargo tegen het Noord-Afrikaanse land.

In tegenstelling tot enkele andere NAVO-landen voert Nederland geen bombardementen uit.

Verdeeld

De Tweede Kamer is daarover verdeeld. Er is nog geen meerderheid die ervoor is dat Nederland meedoet aan het bestoken van gronddoelen in Libië. Regeringspartij VVD heeft er geen principiële bezwaren tegen.

''Vanzelfsprekend enkel indien de NAVO ons daar om zou verzoeken en er geen militaire of praktische bezwaren in de weg staan'', aldus VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke.

De PVV, de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA, en de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de missie.

Alles over de onrust in het Midden-Oosten

NAVO-missie Libië