DEN HAAG - Snelwegen in Nederland moeten standaard breder worden aangelegd. Dat is een van de doelen die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) stelt in haar ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

De VVD-bewindsvrouw gaat die visie dinsdagmiddag presenteren.

Veel routes kennen nu nog 2x2 rijbanen. Als het aan Schultz ligt gaat dat veranderen. Op hoofdwegen buiten de Randstad, waar filevorming een probleem is, wordt 2x3 rijstroken de standaard. In de Randstad wordt de standaard 2x4 rijstroken.

Schultz wil ook bestaande infrastructuur beter benutten. Daarom wil ze spits- en plusstroken eerder openstellen. Nu gaan die open bij 1500 auto's per uur, dat worden er 1350.

Bewegingsruimte

In de structuurvisie heeft Schultz meerdere plannen om het ruimtelijk beleid te wijzigen. Zo komt er meer bewegingsvrijheid voor regio’s terwijl het Rijk zich meer gaat richten op ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn. Haar keuzes voor nieuwe investeringen in infrastructuur hangen daarmee samen.

Extra herrie

GroenLinks reageert afwijzend op het plan. ''Spitsstroken vaker openstellen betekent extra herrie en uitlaatgassen voor omwonenden'', schetst Kamerlid Ineke van Gent dinsdag. '

'Normen zullen overschreden worden, want de berekeningen zijn gebaseerd op tijdelijke openstelling van de spitsstroken. Overschrijdingen kunnen leiden tot een bouwstop langs snelwegen en dan zijn we nog verder van huis."