AMSTERDAM - Het kabinet gaat fors snijden in de regels voor ruimtelijke ordening. De bemoeienis van het rijk moet daardoor sterk teruglopen.

Dat zegt minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz (VVD) dinsdag in de Volkskrant. Ze presenteert dinsdag haar Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

In de huidige 39 regelingen bestaat volgens haar veel overlap, waardoor het aantal terug kan naar dertien.

Zo valt het Groene Hart onder de regeling voor twintig Nationale Landschappen, terwijl het gebied ook al wordt beschermd door Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur.

Geen halszaak

De bescherming van gebieden als deze komt volgens haar niet in gevaar als dubbele regelingen worden geschrapt. Ook zijn er volgens de minister regelingen die kunnen worden geschrapt omdat ze geen 'halszaak' zijn.

Ze doelt dan onder meer op een recente toevoeging van haar voorganger, minister van VROM Jacqueline Cramer (PvdA). Cramer wilde het uitzicht dat automobilisten vanaf de snelweg hebben beschermen.

Op de lange termijn hoopt Schultz met minder ambtenaren toe te kunnen. Zo zou geld worden bespaard en krijgen burgers 'letterlijk meer ruimte door minder regels'.

Beschermen

Zes natuur-, milieu- en landschapsorganisaties lieten dinsdag vooruitlopend op de plannen van Schultz weten dat zij vinden dat het kabinet het landschap beter moet beschermen tegen volbouwen en dat niet over moet laten aan gemeenten en provincies.

De organisaties vinden dat de minister te veel de nadruk legt op ontwikkeling van economische centra en te weinig aandacht heeft voor de open ruimtes daartussen. Ze vinden dat dat leidt tot verdere 'verrommeling' en verstedelijking van het land.

Bovendien leiden ze tot verslechtering van het leefklimaat en tot meer mobiliteit en milieuschade, staat in hun verklaring.

Volgens Natuur & Milieu is het Nederlandse landschap van nationaal belang en is daarvoor dan ook nationale bescherming nodig. Organisatie De12Landschappen vindt dat door gebrek aan eenheid in het ruimtelijk beleid het Nederlands landschap langzaam op veel plekken wordt aangetast. ''Dat baart ons zorgen."