DEN HAAG - Het kabinet scherpt zijn standpunt over de stijging van de EU-begroting voor volgend jaar aan.

Eerder was het kabinet nog bereid in te stemmen met een verhoging ter hoogte van de inflatiecorrectie, maar onder druk van de Tweede Kamer streeft het kabinet nu naar een ''nominale bevriezing'' van de EU-begroting voor 2012.

Dat betekent dat er geen cent bij mag komen op de begroting van ongeveer 127 miljard euro.

Dat blijkt uit een brief van minister Jan Kees de Jager van Financiën aan de Tweede Kamer. Hij legt zich nu toch neer bij de wens van een Kamermeerderheid die zich onlangs aansloot bij een motie van de Kamerleden Ronald Plasterk (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie).

Plasterk is tevreden. ''Goed dat de Kamer de premier af en toe aan zijn jasje trekt. Daardoor heeft het kabinet zijn standpunt aangescherpt.''