AMSTERDAM - De steun die het kabinet geeft aan de door de EHEC-uitbraak getroffen komkommertelers toont aan dat het kabinet richting ondernemers met twee maten meet.

Dat zegt fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie in een interview met NU.nl. De binnenvaartschippers die grote schade leden door een recente blokkade van de Rijn bij Lorelei werden immers niet gecompenseerd.

Hij prijst staatssecretaris Bleker (Landbouw) voor zijn inzet, maar voor minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en minister Kamp van Sociale Zaken heeft de fractieleider van de ChristenUnie geen goed woord over.

"Zij reageren heel formeel op de problemen van de binnenvaartschippers door bij de stremming begin dit jaar te zeggen dat het een bedrijfsrisico is waar je je voor kunt verzekeren."

Slob vindt dat het kabinet de binnenvaart in de kou laat staan ondanks dat een Kamermeerderheid voor steun is. "De schippers moeten de financiële gevolgen onder de noemer 'eigen verantwoordelijkheid' zelf opvangen." 

Persoonsgebonden budget

Volgens het Kamerlid misbruikt het kabinet de woorden 'eigen verantwoordelijkheid'. "Dat zie je niet alleen bij de binnenvaartschippers, maar in de zorg met het persoonsgebonden budget. Daar komt veel verantwoordelijkheid terecht bij de mensen die dat niet kunnen dragen."

Slob doet dan ook een oproep aan het kabinet en zal de Kamer opnieuw om steun vragen. "Trek 1 lijn en bied duidelijkheid aan Nederlandse burgers en ondernemers wanneer er nu wel of geen sprake is van een bedrijfsrisico zodat je precies weet wanneer je steun krijgt.”