DEN HAAG - Na jaren van overleg zijn werkgevers, de vakbeweging en het kabinet er eindelijk uit hoe het pensioenstelsel moet worden aangepast aan de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de schommelingen op de financiële markt. 

De discussie over verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd speelde al bij de invoering van de AOW in 1957. Hier volgt een overzicht van de jongste ontwikkelingen.

Voorjaar 2009: Het kabinet wil de AOW-leeftijd verhogen om de kosten van de vergrijzing te kunnen betalen. Minister van Sociale Zaken, Piet Hein Donner, vraagt steun aan werkgevers en werknemers. Zij moeten voor oktober een plan maken om ook de pensioenleeftijd te verhogen, waarmee vanaf 2011 jaarlijks circa 5 miljard euro bespaard moet worden.

30 september 2009: De sociale partners worden het niet eens over het kabinetsplan en hebben geen alternatief. VNO-NCW haalt zich de woede van de bond op de hals door niet op een overleg te verschijnen, waarna FNV-voorzitter Agnes Jongerius de werkgevers afdoet als 'tuig van de richel'.

December 2009: Dan maar zonder sociale partners. Het kabinet stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Kort daarop hervatten werkgevers en werknemers de pensioengesprekken.

27 Januari 2010: Een commissie onder leiding van professor Kees Goudswaard vindt het pensioenstelsel niet toekomstbestendig. De commissie stelt dat de pensioengerechtigde leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld moet worden.

2 maart 2010: Het kabinet is demissionair. De Tweede Kamer verklaart het AOW-wetsvoorstel controversieel. Het plan verdwijnt in de ijskast.

4 Juni 2010: Sociale partners hebben elkaar toch gevonden en sluiten een pensioenakkoord, waarin zij instemmen met een verhoging van zowel de pensioen- als de AOW leeftijd. Zij moeten nog wel de puntjes op de i zetten.

Maart 2011: De vakbeweging en de werkgevers zijn dichtbij een definitief akkoord.

4 April 2011: Jongerius last een pauze in bij de gesprekken met de werkgevers. De kritiek van enkele FNV-bonden, Bondgenoten voorop, is zo hevig dat de vakcentrale tijd wil om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

10 mei 2011: De nieuwe minister van Sociale Zaken, Henk Kamp, zet zijn koers om de AOW-leeftijd te verhogen voort. Hij stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Wel staat hij open voor aanpassingen van de sociale partners, maar dan moeten zij het eerst eens worden over een pensioenakkoord.

13 mei 2011: De FNV lijkt erin te slagen alle 19 bonden op dezelfde lijn te krijgen en zet het overleg met de werkgevers voort

Juni 2011: Er ligt een nieuw conceptakkoord. FNV Bondgenoten,de grootste FNV-bond, wijst dat af.

11 juni 2011: Kabinet, werkgevers en de vakcentrales presenteren het nieuwe akkoord. Zij gaan dat de komende tijd voorleggen aan hun achterbannen en hebben er vertrouwen in dat de plannen daarna definitief worden.