DEN HAAG - We hebben een jaar lang hard gebikkeld voor dit akkoord, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius vrijdag. ''Het akkoord resulteert voor iedereen in een goede oudedagsvoorziening.''

De vakbondsvrouw benadrukt dat mensen met het akkoord beter af zijn, dan wanneer het kabinet de problemen in het huidige stelsel zou oplossen.

''Zonder akkoord zou iedereen pas op 66-jarige leeftijd AOW krijgen. Met onze plannen is er keuzevrijheid om eerder te stoppen.''

Jongerius moet nog wel de rijen zien te sluiten binnen de eigen vakbeweging. De grootste FNV-bond, Bondgenoten, is fel tegen en heeft al aangekondigd het met een negatief advies voor te leggen aan zijn half miljoen leden.

Kamp

Voor de gepensioneerden van vandaag, morgen en overmorgen zijn solide pensioenafspraken gemaakt, zegt minister Henk Kamp van Sociale Zaken over het akkoord.

Met het nieuwe akkoord is het pensioenstelsel beter opgewassen tegen de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de schokken op de financiële markten, aldus Kamp.

Ook ligt er een uitgewerkt plan om werknemers op hogere leeftijd aan het werk te houden. ''We moeten voor elkaar krijgen dat mensen langer doorwerken'', aldus Kamp.

Wientjes

Na lastige onderhandelingen ligt nu een pensioenakkoord voor, zei VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. ''We hebben de grenzen van de polder opgezocht'', aldus de werkgeversvoorman.

''Maar er zijn fundamentele wijzigingen in het stelsel aangebracht, dat hebben we nooit eerder meegemaakt.''

CNV

Het succes van het pensioenakkoord ''staat of valt'' volgens CNV-voorzitter Jaap Smit met de kansen voor ouderen om ook echt langer door te werken.

Volgens de CNV-voorzitter is het nodig dat mensen langer doorwerken vanwege de vergrijzing, want er zijn steeds meer gepensioneerden ten opzichte van werkenden. ''Maar dan moeten mensen ook de kans krijgen om door te werken'', stelde hij. Nu zijn werkgevers vaak nog te huiverig om ouderen in dienst te nemen en te houden."

In tegenstelling tot vakcentrales FNV en MHP heeft het CNV wel de gelederen gesloten. Net als FNV Bondgenoten heeft politiebond ACP van CNV ook een tijd dwarsgelegen. Maar volgens Smit staan de neuzen in zijn achterban nu dezelfde kant op.

ABP

Pensioenfonds ABP zegt blij te zijn dat er een akkoord ligt. "Het biedt mogelijkheden om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Voor de huidige problemen van het langlevenrisico en de onrustige financiële markten worden oplossingen aangereikt.''

VVD

''We hebben er een jaar op moeten wachten, maar we moeten het er ook tientallen jaren mee kunnen doen", aldus VVD-kamerlid Ineke Dezentjé Hamming. 

"Het is belangrijk dat de AOW-leeftijd aan de steeds sneller stijgende levensverwachting wordt aangepast. Het ziet ernaar uit dat dit akkoord het makkelijker zal maken om de pensioenen mee te laten stijgen met de kosten van levensonderhoud."

CDA

Ook de CDA-fractie toonde zich blij met het akkoord. "Het is goed dat de AOW- leeftijd naar 66 wordt verhoogd en daarna aan de levensverwachting wordt gekoppeld. Daarmee ontstaat een evenwicht tussen de generaties. Iedere generatie kan dan gemiddeld een gelijk deel van het leven met pensioen.''

PVV

Het akkoord kan niet rekenen op de steun van de PVV. ''Het is een slecht akkoord waarvan werknemers de dupe worden", vindt Kamerlid Ino van den Besselaar. "We zijn faliekant tegen het opschuiven van de pensioenleeftijd naar 67 en ook tegen het verder opschuiven als de levensverwachting toeneemt."

Het is geen goede zaak dat pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen te kiezen tussen zekerheid en ambitieuze beleggingen. Als dat misgaat, kan de werknemer de rekening betalen. De invloed van de werknemer op dergelijke keuzes is ook te beperkt.''

PvdA

PvdA-fractievoorzitter Job Cohen vindt het logisch dat er veel discussie is rondom het akkoord. ''De PvdA vindt het goed dat er een uiterste poging is gedaan om tot een akkoord te komen. Het is een ingrijpend besluit voor alle Nederlanders, dus er is logisch veel discussie."

"Voor de PvdA is met name koopkracht en positie ouderen met lage inkomens belangrijk. Dat er gedacht is aan een inkomensafhankelijke ouderenkorting en een overbruggingsuitkering voor hen die op late leeftijd werkloos of arbeidsongeschikt raken, kan op onze steun rekenen."

D66

''Dit pensioenakkoord is een waterig compromis van wat de coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma hadden opgeschreven", vindt D66 Kamerlid Fatma Koser Kaya.

"Wilders en Jongerius, ‘de duvel en z’n ouwe moer’, schuiven de rekening door naar de 55-minners. De verhoging van de AOW-leeftijd komt veel te laat, daar moeten we nu al mee beginnen. De volgende generatie kan niet leven in dit financiële luchtkasteel."

SP

SP-fractievoorzitter Emile Roemer is ook niet blij met het akkoord. ''Het is onbegrijpelijk dat FNV'er Jongerius dit solidaire systeem afbreekt en er een 'pokerpensioen' van maakt. Ik heb mijn hoop gevestigd op alle leden van de bonden en roep hen op dit akkoord massaal af te wijzen.

ChristenUnie

Kamerlid Carola Schouten: ''Het is goed dat er nu doorgepakt wordt en dat de pensioenleeftijd naar 67 gaat. Een noodzakelijke stap om de AOW betaalbaar te houden en om de lasten hiervoor bij jong en oud neer te leggen."

Wel zegt Schouten dat de ChristenUnie concrete uitzichten mist op betere werkkansen voor ouderen.

Doorrekenen

Een meerderheid in de Tweede Kamer van in elk geval de oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 en regeringspartij het CDA wil dat het Centraal Planbureau (CPB) de gevolgen van het vrijdag gesloten pensioenakkoord gaat doorrekenen.

Doorrekening moet duidelijk maken wat de financiële gevolgen zijn voor de verschillende generaties en hoe solide het Nederlands pensioenstelsel blijft. Het is nog onduidelijk hoe veel tijd het CPB nodig zou hebben voor een doorrekening.

Volg reacties op Twitter via NUlive.