DEN HAAG - Het kabinet gaat het gesprek aan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als die in een brief aangeeft welke oplossingen ze ziet voor het uitvoeren van het eerder gesloten bestuursakkoord.

''We wachten de brief af en daarna gaan we uiteraard met elkaar het gesprek aan'', aldus premier Mark Rutte donderdagavond in een debat in de Tweede Kamer.

Woensdag ontstond een impasse rond het bestuursakkoord nadat het onderdeel daarvan over bezuinigingen op sociale werkplaatsen door het overgrote deel van de gemeenten werd afgewezen.

Wat het kabinet betreft is er daarom van een bestuursakkoord geen sprake meer. Het zet daarom op eigen houtje de uitvoering van de maatregelen door.

Aanpassing

In het akkoord zijn afspraken opgenomen over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg, sociale zekerheid, infrastructuur en natuurbeheer.

De gemeenten vinden dat het akkoord niet van tafel is en zij willen praten over aanpassing van de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Die vinden ze onverteerbaar en onuitvoerbaar maar met de rest van het akkoord willen ze best aan de slag.