DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) blijft bij haar besluit om voorlichting over (homo)seksualiteit voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs niet te verplichten.

Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer. De minister wil wel zorgen voor voorlichtingsmateriaal op lerarenopleidingen over hoe zij dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken in de klas.

Als leraren te verlegen zijn om seksuele geaardheid aan de orde te stellen, dan is dat volgens de minister een gemiste kans.

Volgens de minister hebben scholen voldoende ruimte om aandacht te geven aan seksualiteit.

Zij wil voorkomen dat er naast dit onderwerp ook andere problemen verplicht voorlichting moeten krijgen, zoals obesitas en hoe er met geld moet worden omgegaan.

Onbegrijpelijk

COC-voorzitter Vera Bergkamp noemt het onbegrijpelijk dat de minister bij haar punt blijft. ''Als minister moet ze kunnen zeggen dat ze alles aan dit probleem heeft gedaan. In dit geval moet ze in het belang van de jongeren over haar eigen dilemma heenstappen.''