AMSTERDAM – De PvdA moet het debat over het verbod op onverdoofd ritueel slachten heropenen.

Daartoe roepen de PvdA-bestuursvoorzitters in Amsterdam en Rotterdam op in een brief aan partijvoorzitter Lilianne Ploumen.

In de grote steden is er veel weerstand tegen het standpunt van de Tweede Kamer-fractie, die een voorstel van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden wil steunen.

Met name de islamitische en de joodse achterban is teleurgesteld in de standpuntbepaling en voelen zich bovendien onvoldoende gehoord in het debat.

Bijeenkomst

De voorzitters Michiel Geuzinge (Amsterdam) en Leks Verzijlbergh (Rotterdam) zijn door de fractie uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst om over het onderwerp te praten, maar laten in de brief weten dat het debat in de openbaarheid moet worden gevoerd.

“Wij vragen het landelijk partijbestuur (…) om er bij onze Kamerfractie op aan te dringen de uitkomst daarvan af te wachten alvorens ze haar definitieve standpunt bepaalt”, zo valt te lezen.

Eerder deze week erkende Ploumen in een interview op NU.nl dat de achterban in de discussie onvoldoende is gehoord.

Norm

Volgens de voorzitters maakt de partij zich kwetsbaar voor de kritiek dat de PvdA met meerdere maten meet, omdat bij verdoofd slachten ook sprake is van, mogelijk nog ernstiger, dierenleed.

“Toch wordt de huidige praktijk van verdoofd slachten tot norm verheven, zonder dat deze objectief getoetst is.”

Godsdienstvrijheid

De voorzitters hekelen verder dat er twee discussies door elkaar zijn gaan lopen, namelijk dierenwelzijn en godsdienstvrijheid.

“Dierenwelzijn is meer dan de laatste minuten van een dier en de discussie over de plaats van religie heeft veel meer kanten.”

De voorzitters roepen verder de partijtop op meer de discussies op te zoeken over belangrijke onderwerpen. Volgens hen is dit een voorwaarde om tot 'een eigen, aansprekend verhaal te komen'.