DEN HAAG - Premier Mark Rutte en de linkse oppositiepartijen zijn donderdag in een debat over de bezuinigingsplannen van het kabinet geen centimeter dichterbij elkaar gekomen.

Rutte verdedigde de maatregelen als noodzakelijk, de oppositie verweet hem de sociale zekerheid te slopen en onverschilligheid voor het lot van de zwakkeren in de samenleving.

Aanleiding voor het debat in de Tweede Kamer was de vrees van de oppositie voor de opeenstapeling van maatregelen, zoals het snijden in het persoonsgebonden budget (pgb) in de zorg en bezuinigingen in de sociale werkvoorziening.

Rutte betoogde dat ingrijpen onvermijdelijk is, bijvoorbeeld in het budget waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. De kosten daarvan stijgen jaarlijks met 23 procent en als dat doorgaat, wordt een ''onaanvaardbaar beroep gedaan op de solidariteit tussen mensen''.

Beschaving

Volgens Rutte wórdt er niet bezuinigd op het pgb, maar gaat het kabinet terug naar het uitgavenniveau van 2010 (2,2 miljard euro).

''Zodat we het overeind houden voor wie het essentieel is. Maar we gaan niet door met regelingen die per jaar met een kwart in kosten toenemen.’’ De totale kosten in de zorg lopen de komende tijd op van 60 naar 74 miljard euro.

De oppositie verweet Rutte dat hij vorig jaar in zijn rol als VVD-leider het persoonsgebonden budget nog kwalificeerde als een vorm van beschaving, maar nu de regeling ten gronde richt. PvdA-fractievoorzitter Job Cohen betitelde de opstelling van Rutte als onverschillig en ongeïnteresseerd in het lot van mensen.

SP

SP-leider Emile Roemer zei dat Rutte de sociale zekerheid ''met een grote botte bijl’’ sloopt. ''De premier lijkt niet te beseffen hoe diep dit ingrijpt in het leven van mensen. Hij zal wel weer zeggen dat het meevalt; of erger, dat hij deze mensen aanpakt, juist voor hun eigen bestwil'', zei Roemer.

De SP-leider botste ook met PVV-Kamerlid Léon de Jong. Die verweet Roemer ''schandalige bangmakerij’’ over ontslagen in de sociale werkvoorziening. Roemer zei dat De Jong geen idee heeft van de harde werkelijkheid. Het aantal plekken in de sociale werkplaatsen gaat volgens Roemer van 90.000 naar 30.000.

Pijnlijk

PVV en ook de VVD noemden de pgb-maatregel pijnlijk, maar onvermijdelijk. Het CDA kondigde aan er op te blijven letten dat patiënten zo veel mogelijk zelf de regie kunnen houden over de zorg die ze nodig hebben.

Rutte zegde in het debat toe dat het kabinet in de aanloop naar Prinsjesdag ''extra secuur’’ zal kijken naar de koopkracht van mensen die geraakt worden door de maatregelen.

Kamerdebat bezuinigingen