DEN HAAG - De Raad voor Cultuur beraadt zich op zijn toekomst, als het kabinet vrijdag een advies over de bezuinigingen op de cultuursector links laat liggen. Voorzitter Els Swaab van de raad maakte dat donderdag duidelijk in de Tweede Kamer.

Vrijdag bespreekt het kabinet voorstellen van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) hoe de pijn van de 200 miljoen euro aan bezuinigingen verdeeld kan worden.

Ingewijden geven donderdag aan dat Zijlstra er in ieder geval niets voor voelt om de bezuinigingen uit te smeren zoals de Raad voor Cultuur adviseert.

Zijlstra houdt vast aan zijn tijdpad om vanaf 2013 een nieuwe vierjarige periode van subsidies te laten beginnen. Eerder werd al duidelijk dat hij geen geld meer heeft voor het Nationaal Historisch Museum.

Kaasschaal

Net als andere sectoren moet ook de cultuursector inleveren. Door Zijlstra was aan de raad gevraagd om daarover advies uit te brengen. Dat advies werd donderdag door meerdere Kamerleden omschreven als 'polderachtig' en 'een kaasschaaf'. Zij vrezen dat Zijlstra er meer ruimte door krijgt om zelf ''te hakken''.

Als hij dat doet, dan zullen de adviseurs zich afvragen of ze dan nog wel door kunnen en zo ja hoe, liet Swaab de Kamerleden weten. Zelf wilde ze het woord aftreden niet in de mond nemen. PVV'er Martin Bosma en D66'er Boris van der Ham vroegen door, maar Swaab zei dat ze dit soort kwesties eerst binnen de raad moet bespreken.

Toen Bosma constateerde dat adviesraden vrijwel nooit zoiets naar buiten brengen en haar expliciet vroeg naar de mogelijkheid van aftreden, antwoordde ze: ''op die vraag kan ik geen antwoord geven''.

Hoofdlijnen

Het advies van de Raad voor Cultuur heeft drie hoofdlijnen. Allereerst ziet de raad het liefst dat de bezuinigingen in de tijd meer worden gespreid, waardoor instellingen meer tijd krijgen zich erop voor te bereiden. Daardoor is er minder kans op het verdwijnen van cultuurorganisaties en dat moet frictiekosten (zoals ontslagen) voorkomen.

Op de tweede plaats wil de raad dat de regionale spreiding van cultuur intact blijft en ten slotte adviseren Swaab en haar collega's dat zowel bij de topinstanties als bij de kleinere instellingen gesneden wordt. Op die manier moet de basisinfrastructuur overeind blijven, waardoor talent kan doorstromen.