DEN HAAG - Michiel Holtackers (54) volgt Gerda Verburg op als lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Verburg wordt deze zomer permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de wereldvoedselorganisatie FAO.

Dat heeft het CDA donderdag laten weten. Holtackers is nu nog hoofd van de stafafdeling Internationaal Politieonderwijs van de Politieacademie.

Holtackers was nummer 33 op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als er een plaats in de fractie openvalt wordt altijd van bovenaf de kandidatenlijst bekeken wie nog niet in het parlement zit.

Maar hoger geplaatste kandidaten als Ab Klink en Jack de Vries hebben aangegeven geen belangstelling te hebben Verburg op te volgen.

Oud-premier Jan Peter Balkenende heeft laten weten niet meer terug te keren als Kamerlid. Voormalig staatssecretaris van Defensie De Vries wordt wel gezien als mogelijk CDA-Kamerlid. Maar deze gelegenheid heeft hij dus aan zich voorbij laten gaan.