BRUSSEL - Het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum blijft. De werkgelegenheid gaat zelfs omhoog van ruim 600 naar 850 banen.

De NAVO-ministers van Defensie hebben dat woensdagavond besloten tijdens beraad in Brussel. Daarbij ging het over afslanking van organisatie van het militaire bondgenootschap.

De woordvoerder van minister Hans Hillen heeft dat laten weten. Hillen is ''zeer tevreden" over het resultaat. Eerder was er rekening mee gehouden dat ‘Brunssum’ zou sneuvelen in de bezuinigingsoperatie.

Hoofdprijs

Hillen is ''zeer tevreden'' over het resultaat. ''Nederland heeft de hoofdprijs binnengehaald’’, aldus de minister. Want niet alleen Brunssum blijft, ook het NAVO-agentschap in Den Haag, waar 625 mensen werken, hoeft niet in te krimpen.

Ook daarmee was in Nederland rekening gehouden. Bij het NC3A op de Haagse Waalsdorpervlakte wordt hoogtechnologische communicatie-, commando en spionageapparatuur ontwikkeld.

De zwaarste klappen bij inkrimpingsmaatregelen van de NAVO vallen bij de hoofdkwartieren in Napels en Lissabon.

Bestendiging

De Limburgse gouverneur Léon Frissen is verheugd over het besluit om het hoofdkwartier in Brunssum te behouden en uit te breiden.

''Dit is heel goed nieuws voor Nederland, en nog veel beter nieuws voor Limburg. Ik heb mijzelf zowel in Brussel als in Den Haag zeer sterk gemaakt voor behoud en versterking van het Allied Joint Force Command (JFC) in Brunssum. De NAVO is sinds 1967 aanwezig met commandocentra in Zuid-Limburg. Daarmee vervult de NAVO een zeer belangrijke economische rol in onze provincie. Dit besluit betekent een bestendiging van deze langjarige relatie.''