DEN HAAG - Illegaliteit moet in de toekomst geen misdrijf heten, maar een overtreding.

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) werkt aan een dergelijk plan, bevestigen ingewijden woensdag een bericht hierover van de NOS.

Door deze benaming hoeven illegalen niet eerst de gevangenis in en kunnen ze direct worden uitgezet. Ook worden mensen en instanties die illegalen hulp verlenen, zoals hulpverleners en kerken, niet strafbaar gesteld.

Het plan moet nog worden besproken in de ministerraad.

PVV

Op aandringen van de PVV is in het gedoogakkoord opgenomen dat illegaliteit door het kabinet strafbaar moet worden gesteld.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma zegt woensdag dat zijn fractie alleen met het Leers-plan kan instemmen als illegalen wel in vreemdelingenbewaring worden gezet, met het oog op uitzetting. ''Met alleen een boete nemen we geen genoegen'', aldus de volksvertegenwoordiger.

Inreisverbod

In de praktijk wil Fritsma dan dat illegalen een boete krijgen met daarbij ook een inreisverbod. ''Daarna moeten ze in detentie worden genomen en vervolgens uitgezet. Voor ons is dit heel belangrijk.''

Fritsma vindt alleen een boete geven niet genoeg, want hij is bang dat 'de vogel gevlogen is' als de illegaal vervolgens niet wordt vastgezet.