DEN HAAG - Het effect van de maatregel om op sommige wegen de maximumsnelheid te verhogen tot 130 kilometer is nog niet meegerekend, maar Nederland haalt met dit kabinetsbeleid de klimaatafspraken die in Europees verband voor 2020 zijn gemaakt.

Die boodschap geeft staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) woensdag af in zijn klimaatbrief 2011, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In Europees verband is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20 procent te hebben beperkt ten opzichte van 1990.

Volgens Atsma heeft het milieubeleid van de afgelopen vijftien jaar geleid tot afname van de uitstoot van broeikasgassen, vooral die van fluor.

Hij verwacht dat ook de komende tien jaar de uitstoot van het broeikasgas CO2 daalt aangezien bijvoorbeeld de uitstoot door verkeer minder zal worden. Hij heeft ieder ministerie verantwoordelijk gemaakt voor tegenvallers op hun terrein.

Energieopwekking

Voor verschillende sectoren, zoals energieopwekking, bestaat een emissiehandelsyteem. Bedrijven uit deze sector mogen maar een bepaalde hoeveelheid broeikasgas uitstoten. Doordat deze hoeveelheid tot 2020 en daarna steeds verder daalt, worden hier de doelen automatisch bereikt.

Verder somt de CDA-bewindsman in zijn brief op dat de positieve effecten van andere regelingen (SDE+, Green Deal) nog moeten worden uitgewerkt. Ook uit recente berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving valt op te maken dat de doelstellingen worden gehaald, staat in de brief.

Vissen

Milieubeleid helpt wel degelijk, zo luidt het motto van de staatssecretaris. Niet alleen zwemmen er weer vissen in de rivieren, is de zure regen verdwenen en is de luchtkwaliteit enorm verbeterd, ook als het gaat om broeikasgassen zijn we op de goede weg, oordeelt hij.

''Dit kabinet ziet klimaatbeleid als iets wat helpt, in plaats van hindert. We pakken de economische kansen die klimaatbeleid ons biedt. Met een pragmatische aanpak van klimaatbeleid halen we onze doelen'', aldus Atsma.

Broeikasgas

Het vorige kabinet stelde overigens ten doel om 30 procent uitstoot van broeikasgas te reduceren. Het huidige kabinet wil ''geen koppen op Europese regelgeving'' en heeft dat doel daarom teruggebracht tot 20 procent.