DEN HAAG - De Tweede Kamer verhoogt de druk op het kabinet om snel het onderzoek openbaar te maken naar alternatieven voor het ontpolderen van de Zeeuwse Hedwigepolder.

Premier Mark Rutte moet zich binnenkort tijdens een debat verantwoorden voor de gang van zaken, zo heeft de Kamer woensdag besloten.

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zei dat ze de ergernis over het lange uitblijven van het rapport deelt. Ze kondigde aan zich er persoonlijk mee te gaan bemoeien in een poging de zaak te bespoedigen.

De Partij voor de Dieren kreeg voldoende steun voor een debat om de premier aan de tand te voelen. Volgens de partij heeft het kabinet de plicht de Kamer te informeren. Een groot deel van de oppositie had geëist dat het rapport dinsdag openbaar moest zijn gemaakt.

Maar dat is opnieuw niet gebeurd. Het kabinet had al toegezegd dat de Kamer het rapport van Deltares voor de zomer krijgt, inclusief een kabinetsbesluit over een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder.

Bleker

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) schreef de Kamer dinsdag dat hij begrip heeft voor het verzoek om het rapport snel te ontvangen. Maar de resultaten van het onderzoek moeten volgens hem eerst extern worden getoetst.

Vanwege de zorgvuldigheid zal de Kamer het rapport en het standpunt van het kabinet daarom gelijktijdig krijgen, aldus Bleker. Hij verwacht dat dat binnen enkele weken gebeurt.

Natuurschade

De Hedwigepolder hangt ontpoldering boven het hoofd omdat er natuurherstel moet plaatsvinden voor de natuurschade die ontstaat door onder meer het verdiepen van de vaargeul van de Westerschelde.

De Belgen zijn op hun grondgebied al met de voorbereidingen begonnen, maar het kabinet wil nagaan of er echt geen alternatief is.