STRAATSBURG - Het Europees Parlement wil vanaf 2014 elk jaar 5 procent meer geld voor Europa.

Met een grote meerderheid werd het voorstel voor de verhoging van de meerjarenbegroting voor 2014-2020 woensdag aangenomen. De plannen staan haaks op de wensen van Nederland.

Het bevriezen van de begroting op het niveau van 2013 is volgens de Europarlementariërs geen optie. De extra inkomsten moeten de inflatie opvangen en meer financiële slagkracht geven aan het Europees beleid.

Landbouw

Een meerderheid van de Tweede Kamer is echter van mening dat er bezuinigingen zijn te halen bij onder meer de landbouwuitgaven. Ook het 'verhuiscircus' van het Europees Parlement is een flinke kostenpost die onder de loep kan worden genomen.

Twaalf keer per jaar vergaderen de Europarlementariërs in Straatsburg waarvoor elke keer een flinke verhuizing nodig is.

Volgens de Europarlementariërs is het zonder een verhoging van de gelden niet mogelijk de gestelde Europese doelstellingen te halen.

Doelstellingen

Landen die tegen de plannen zijn, moeten dan maar aangeven welke doelstellingen ze minder belangrijk vinden of zelf willen laten vallen, zo meent het Europees Parlement. Ook wil het af van allerlei uitzonderingsregels en kortingen voor Europese landen, die ook Nederland geniet.

De CDA-delegatie in het Europees Parlement en VVD-Europarlementariër Jan Mulder hebben voor een verhoging van het Europese budget voor de jaren 2014 tot 2020 gestemd. De andere twee VVD-Europarlementariërs, Toine Manders en Hans van Baalen stemden tegen, net als de complete PVV-delegatie. De PvdA-delegatie onthield zich van stemming. In de Tweede Kamer was de PvdA vorige week gekant tegen elke stijging.

Van de overige Nederlanders in het Europees Parlement stemden de D66'ers en GroenLinks voor. Onder de tegenstanders waren de SP, de onafhankelijke linkse Kartika Liotard, de ChristenUnie en de SGP. De voorstanders willen de Europese begroting in de periode 2014-2020 laten stijgen met minimaal 5 procent ten opzichte van 2013.

Wilders

PVV-leider Geert Wilders haalt uit naar de Europa-houding van de CDA’ers in het kabinet en in het Europees Parlement.

''Ik vind dat beschamend stemgedrag van het CDA. Ze zijn op verschillende manieren totaal verkeerd bezig met Europa. Minister De Jager steunt de Grieken niet alleen met extra miljarden, hij wil nu ook nog eens de pensioenfondsen inzetten en onze belangen verkwanselen. En CDA’ers in het Europees Parlement stemmen gewoon voor 5 procent extra, terwijl de Tweede Kamer dat niet wil'', aldus Wilders.

Hij roept premier Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen op het voorstel van het Europarlement te verwerpen ''en nooit werkelijkheid te laten worden’’.

Terugbetaling

Vorige week gaf een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet de opdracht ervoor te zorgen dat de begroting niet omhoog gaat, ook niet met de inflatie. Premier Mark Rutte gaf al aan dat het lastig zal worden dit verzet vol te houden en daarnaast te vragen om terugbetaling van minimaal 1 miljard euro uit Brussel.

Op dit moment komt de begroting overeen met 1,06 procent van het bruto nationaal product in de hele Europese Unie. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 126,5 miljard euro.

Eind juni zal de Europese Commissie met een voorstel over de begroting komen, waarna de lidstaten het met elkaar eens moeten worden.