AMSTERDAM - Gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het complete bestuursakkoord zoals dat met het kabinet is gesloten. Steun is er voor de afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer.

Maar de gemeenten accepteren de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet.

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht daarom woensdag tijdens een congres in Ulft een voorstel in stemming om het bestuursakkoord te steunen met uitzondering van het onderdeel over werk.

Het bestuur wil over dit onderdeel opnieuw onderhandelen met het kabinet. 86,6 procent van de 418 gemeenten schaarde zich achter het voorstel van het bestuur, 13,4 procent was ertegen.

Het kabinet heeft eerder gewaarschuwd dat er geen bestuursakkoord meer is als de gemeenten op onderdelen niet akkoord gaan.

Spijt

Door het niet geheel overnemen van het bestuursakkoord laten gemeenten ''goede resultaten liggen'' en daarvan ''gaan we later spijt krijgen'', zo zei minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in een reactie. ''Niet helemaal, is helemaal niet", aldus Donner.

Het kabinet zal volgens de minister zijn verantwoordelijkheid nemen en kijken hoe het nu verder moet. Maar hij zei daarbij: ''De voortgang van beleid is niet afhankelijk van het bestuursakkoord''.

Premier Mark Rutte heeft steeds gezegd dat de plannen uit het bestuursakkoord sowieso uitgevoerd zullen worden. Wel wilde hij graag voor de medewerking van gemeenten een soepele invoering.

Sociale werkplaatsen

Onder de gemeenten is echter groot verzet tegen de bezuiniging op sociale werkplaatsen omdat er te weinig geld beschikbaar zou zijn om mensen uit de sociale werkvoorziening aan een reguliere baan te helpen.

Vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer steunt de gemeenten in hun verzet. PvdA, SP en GroenLinks voerden woensdag ook actie in Ulft.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver roept staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken op een ander plan te maken voor zijn nieuwe Wet werken naar vermogen, waar de sociale werkplaatsen, de bijstand en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, onder gaan vallen.

Het is volgens PvdA-leider Job Cohen een belangrijk signaal dat gemeenten de afspraken over de sociale werkplaatsen afwijzen en dat zou het kabinet volgens hem serieus moeten nemen.

Opnieuw onderhandelen

Voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV had liever gezien dat gemeenten het hele bestuursakkoord hadden verworpen. Dan was het kabinet wel gedwongen geweest om opnieuw te onderhandelen.

Zij zei voorafgaand aan het congres in Ulft te vrezen dat het kabinet de bezuinigingen op regelingen om gehandicapten aan de slag te helpen gewoon kan doorvoeren met steun van regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV in de Tweede Kamer.

Verdere gesprekken

Tijdens het congres gaf voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG aan dat het bestuursakkoord het beginpunt vormt voor verdere gesprekken tussen de rijksoverheid en gemeenten. ''Het is dus geen eindpunt." Jorritsma werd tijdens het congres door de leden van het VNG herkozen als voorzitter.

Volgens Jorritsma komt het onderwerp werk in het akkoord voor rekening van het kabinet en is het straks aan de VNG om in het wetgevingstraject via een lobby in de Tweede Kamer verbeteringen aan te brengen. Het VNG-bestuur kwam op verzoek van de leden met een aangescherpt voorstel daarover.

Jorritsma sprak tijdens het congres ook tegen dat het VNG selectief zou winkelen, door het bestuursakkoord met de rijksoverheid slechts deels over te nemen. Zij reageerde daarmee op minister Piet Hein Donner, die eerder stelde dat de VNG het akkoord in zijn geheel moest goed- of afkeuren. ''Dat is niet de bestuurlijke reactie die in deze tijd nodig is.''

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive