DEN HAAG - Het kabinet moet berekenen wat de negatieve gevolgen zijn van Nederlands beleid op de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in landen die hulp krijgen.

Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag op initiatief van GroenLinks besloten.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) had ervoor gepleit in rapporten niet alleen de uitgaven en evaluatie van ontwikkelingshulp in kaart te brengen, maar ook de zogeheten 'public bads' te berekenen. Daarbij gaat het erom wat de gevolgen zijn van Nederlands beleid op het gebied van bijvoorbeeld handel, belastingen, (landbouw)subsidies en klimaat op een arm land.

Staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vindt het ook een zinvol onderzoek. De Kamer roept hem nu op een en ander daadwerkelijk te laten berekenen.

Ontwikkelingssamenwerking

Knapen mag overigens blijven spreken over ontwikkelingssamenwerking. De PVV had hem opgeroepen voortaan de term ontwikkelingshulp te gebruiken. Maar de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA kreeg alleen steun van de SP voor dat voorstel.

De PVV wilde dat Knapen het voorbeeld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zou volgen. De raad kiest voor ontwikkelingshulp, omdat ontwikkelingssamenwerking volgens de WRR een gelijkwaardigheid suggereert ''die niet alleen niet bestaat, maar die ook een verhullende werking heeft''.