DEN HAAG - Premier Mark Rutte vindt het van het allergrootste belang en ''persoonlijk een absolute prioriteit'' om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Het is volgens hem ''de politieke inzet'' van de regeringspartijen en gedoogpartner PVV om de komende jaren niet te bezuinigen op onderwijs.

Ondanks aandringen van D66 wilde Rutte dinsdag in de Tweede Kamer bezuinigingen op onderwijs niet uitsluiten. ''Er zijn op voorhand nooit absolute garanties.'' Rutte benadrukte dat het kabinet wel binnen de onderwijsbegroting geld verschuift om het efficiënter te kunnen inzetten.

D66-leider Alexander Pechtold trok aan de bel na het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) dat vaststelde dat het niveau van het basis- en voortgezet onderwijs daalt.

Lange termijn

Op de lange termijn zou dat tot een daling van enkele procenten van het nationale inkomen kunnen leiden. Hij prees de woorden van Rutte over het onderwijs. ''Maar in daden schiet het schromelijk te kort.''

Volgens Rutte is het kabinet al aan de slag om het onderwijs te verbeteren. Zo heeft het maatregelen aangekondigd om onder meer meer aandacht te besteden aan de beste leerlingen, aan leraren en aan de kwaliteit van bestuurders, en moet de nadruk meer komen te liggen op de kernvakken.

Meer tijd

De premier benadrukte dat extra geld niet altijd tot beter onderwijs leidt. Hij beloofde dat het geld voor prestatiebeloning voor leraren er komt, hoewel het volgens Rutte meer tijd kost daarvoor een goed systeem te ontwikkelen.

Het kabinet deed onlangs een beroep op dat potje om bezuinigingen op het passend onderwijs, de hulp aan leerlingen met een handicap, te verzachten.