DEN HAAG - Ook de autoriteiten van de Afghaanse provincie Kunduz hebben schriftelijk toegezegd dat door Nederland op te leiden politieagenten niet worden ingezet voor offensieve militaire acties. Eerder gaf de regering in Kabul die garantie al.

De gouverneur en de politiechef van de provincie Kunduz, in het noorden van het land, onderschrijven dat regeringsbesluit en verbinden zich aan deze opdracht, zo stellen ze in een brief.

Dat hebben de ministers Hans Hillen van Defensie en Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Ze zeggen er vertrouwen in te hebben ''dat door deze formele bevestiging op lokaal niveau uitvoering zal worden gegeven aan de Nederlandse wensen voor het trainen van de civiele politie''.

De Nederlandse politiemissie in Kunduz begint in juli met praktijktraining aan Afghaanse agenten. Dat gebeurt buiten de poort. In januari zullen Nederlanders ook de basisopleiding van acht weken gaan geven, in een Duits trainingscentrum.

De basisopleiding duurt nu nog zes weken. De NAVO en de Afghaanse regering hebben besloten die eerder dan gepland uit te breiden naar acht weken.

Blij

De Nederlandse regering, die zich daar op aandringen van de Tweede Kamer voor had ingezet, is daar blij mee. In de nieuwe lesstof is extra aandacht voor mensenrechten, integriteit en alfabetisering.

Op 2 juli worden eerst op enkele locaties proeven gedaan met de iets langere opleiding. Het is de bedoeling dat die vervolgens in oktober in heel Afghanistan wordt ingevoerd. Het kabinet bekijkt of enkele Nederlandse trainers als waarnemers bij de proef kunnen worden betrokken, aldus de ministers.

Harde voorwaarde

Voor D66 en GroenLinks was de uitbreiding van de basistraining naar acht weken een harde voorwaarde om in te stemmen met de trainingsmissie. Steun van vooral deze oppositiepartijen was voor het minderheidskabinet van VVD en CDA noodzakelijk om een meerderheid voor de missie te verwerven, omdat gedoogpartner PVV en de PvdA en SP ertegen waren.